Mobilmeny.
Frukostmöte för företagare

Rådgivning och nätverk

När det gäller rådgivning, hjälp och stöd för företag samarbetar kommunen med ett antal olika aktörer. Här har vi listat aktörer som vi samarbetar med.

Almi Företagspartner Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Från det att du har en idé om en innovation till att du ska starta, utveckla eller köpa företag. Almis mål är att fler innovativa idéer blir verklighet, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Läs mer om vad Almi Företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan erbjuda på deras webbplats.

Företagsstart Sjuhärad är en ideell förening med säte i Borås som har till uppgift att stötta nya företagare i Sjuhärad. Föreningen har startats av Bollebygds kommun tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen.

Hos Företagsstart Sjuhärad kan du kostnadsfritt få tips, råd och stöd när du startar upp och börjar driva ditt företag. I allt från registrering av företaget till bokföring, affärsplan och relevant kontaktnät.

Kontaktuppgifter till Företagsstart Sjuhärad hittar du på Företagstart Sjuhärads hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Business Sweden erbjuder utbildningar och kurser om hur man etablerar sig på internationella marknader. De har 55 egna kontor på 46 nyckelmarknader med målet att göra det lättare för svenska företag att växa internationellt och attrahera utländska investeringar till Sverige. Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Läs mer om Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på deras webbplats.

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi vägen till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt. Läs mer på Connect Sverige Region Västs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Drivhuset är en stiftelse som kostnadsfritt hjälper studenter och nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom gratis vägledningar, inspirerande utbildningar och en kreativ kontorsmijö. Läs mer på Drivhusets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Thomas Bengtsson arbetar som energi- och klimatrådgivare i kommunen. Thomas har lång erfarenhet av energifrågor, framför allt inom process- och tillverkningsindustri, men även inom energisystem för större fastigheter och privatvillor.

Kontakta energirådgivaren för ett kostnadsfritt hembesök eller besök i er verksamhet för tips och råd. För kontaktuppgifter och fler tips, besök Energirådgivning och tips under Bygga, bo och miljö.

Europa Direkt Sjuhärad är Sjuhärads informationskontor när det gäller EU-frågor. Kontoret är till för att ge dig som invånare eller verksam i Sjuhärad, information och kunskap om EU samt att stimulera till debatt om EU-frågor som har betydelse för vårt område. På sin webbplats har de samlat den vanligaste informationen om EU och dess verksamhet. Europa Direkt kan hjälpa dig om du har några frågor eller funderingar kring EU och din verksamhet. Mer information hittar du på Europa Direkt Sjuhärads webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Inkubatorn i Borås erbjuder innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Hos Inkubatorn får du hjälp med affärsutveckling och mycket mer därtill. Kartläggning och tillgång till möjliga finansiärer, nätverk, kontorsplats, handledning och styrelsestöd är bara några av de delar Inkubatorn erbjuder. Läs mer på Inkubatorns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IUC Sjuhärad är industrins utvecklingsbolag och mötesplats där vi tillsammans skapar hållbara företag. Med vårt breda nätverk utvecklar vi industrin genom att inspirera, utmana och vägleda företagen i Sjuhärad. Vi arbetar med nätverk, utbildningar och utvecklingsprojekt för att möta företagens behov idag och morgondagens utmaningar.
Läs mer på IUC Sjuhärads webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatklivet är ett investeringsbidrag för alla företag, även lantbruksföretag, för åtgärder som minskar CO2-utsläpp. Läs mer på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats. eller kontakta kommunens energirådgivare Thomas Bengtsson, 0705-31 03 24. Kommunens energirådgivningstjänst är helt kostnadsfri och opartisk.

Leader arbetar för landsbygdsutveckling och stödjer projekt som gynnar utveckling av företag och skapar nya arbetstillfällen, nya servicelösningar och satsningar för hög livskvalitet. De lägger också stor vikt vid hållbar utveckling, minskat utanförskap och innovation. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av verktygen för att nå målen för Europa 2020 för tillväxt och jobb. Läs mer på Leader Sjuhärads webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du som företagare ha hjälp att ta fram eller utveckla ert hållbarhetsarbete? Då kan Miljöbron hjälpa er. De erbjuder olika typer av samarbeten mellan näringsliv och studenter, bland annat i form av kursprojekt, praktik, kortare uppdrag och examensarbeten. Miljöbron hjälper till att ta fram en behovsanalys och genomför rekrytering för att ni ska få så bra hjälp som möjligt. Läs mer på Miljöbrons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Proteko arbetar med att utveckla den svenska textilbranschen. Namnet står för ”Professionell textil kompetens”. De ska öka lönsamheten och kompetensen hos svenska textilföretag genom rådgivning, konsultation och utbildning. De har textil kompetens genom hela kedjan, från odling, till produktion, förädling, tillverkning, inköp och försäljning. Läs mer om vad de erbjuder för råd och stöd på Protekos webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Smart textiles är en del av Högskolan i Borås. De hjälpa dig som har idéer inom det textila området. De forskar kring framtidens textilier, till exempel tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla eller kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Smart Textiles är platsen där textila innovationer skapas. Med över 350 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara etablerad som en motor i svensk textilindustri, utan även som en viktig internationell aktör. Läs mer på Smart textiles webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..