Mobilmeny.
Hoppande ungdomar

Feriearbete sommaren 2020

Ändrade förutsättningar med anledning av covid-19.

Ansökningstiden för årets feriearbete har löpt ut. Vi tackar för alla ansökningar och ser fram emot att möta alla ungdomar i våra verksamheter.

Detta händer nu

Med anledning av covid-19 kommer årets feriearbete att behöva utföras i en annan form. Ungdomar under 18 år kommer inte att få arbeta inom verksamheter där det finns risk för ökad smittspridning. Detta innebär att platser inom förskola, fritidsverksamhet, måltid, lokalvård och funktionshinder har dragits in. Tidigare gällde restriktionerna endast äldreomsorgen och de verksamheter som är förlagda på Bollegården.

Verksamheter som inte kan ta emot ferieungdomar:

  • Förskola
  • Fritidsverksamhet
  • Måltid
  • Lokalvård
  • Funktionshinder
  • Äldreomsorg

Verksamheter som kan ta emot ungdomar är:

  • Fastighet
  • EU och Kommunikation
  • Biblioteket

Vi har som målsättning att kunna genomföra årets feriearbete. För dig som skulle ha arbetat i en verksamhet som inte längre får ta emot feriearbetare kommer vi nu se över möjligheten till andra arbetsuppgifter.

Information om tilldelade ferieplatser skickades ut måndagen den 27 april. I brevet står det information om vilka förberedelser du behöver göra för att delta i feriearbetet. Fortsätt med att göra dessa förberedelser även om din ferieplats kommer att förändras. Om du inte fått något brev ber vi dig kontakta Axel Andersson på arbetsmarknadsenheten, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.

Obligatorisk introduktionskväll

Torsdagen den 28 maj håller vi en obligatorisk introduktionskväll på Krafthuset, Vikingsborgs gränd 4, Bollebygd. Tiden då du ska delta står i det informationsmaterial som du fått hemskickat. Det är viktigt att du förstår din roll som feriearbetare och känner till de rutiner som finns, så för att behålla din plats måste du delta på denna introduktion.

När jobbar en feriearbetare?

Vi erbjuder feriearbete under tio arbetsdagar (två veckor). I år är ferieperioden 22 juni-3 juli. Arbetstiden kan variera mellan de olika arbetsplatserna, men är alltid sex timmar om dagen.

Vad tjänar en feriearbetare?

Lönen för feriearbetare är 75 kronor per timme inklusive semestersättning.

Varför ska jag feriearbeta?

Som feriearbetare får du nya erfarenheter och möjlighet att skapa kontakter. Dessutom får du kunskap om kommunens arbete. Kommunen erbjuder engagerade handledare med bred erfarenhet inom sina yrkesområden. Det kan vara en bra erfarenhet för dig när du ska välja yrke i framtiden.