Mobilmeny.
Personal på handledarutbildning. Tre kvinnor diskuterar sittandes vid 
ett runt bord. I bakgrunden syns en skärm med utbildningsmaterial.

Arbetsmarknadsenheten bjuder in till handledarutbildning

Ni som företagare kan göra en viktig samhällsinsats genom att ta emot praktikanter och får även möjligheten att lära känna och lära upp eventuella framtida medarbetare.

Bollebygds kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner, beläget i en av landets starkaste arbetsmarknadsregioner. Vi behöver knyta arbetskraft till oss och attrahera människor till just ditt yrke. Vi har behov av engagerade handledare som kan ta emot praktikanter eller personer i arbetsmarknadsanställningar. Därför behöver vi dig och din kunskap!

Att vara handledare ger utveckling även för dig - att sätta ord på det man kan och att lära ut till andra kan ge nya idéer och en fördjupad kunskap.

Utbildning för att öka mångfalden på arbetsmarknaden

Utbildningsdagen innehåller föreläsningar, övningar och reflektionstillfällen mellan deltagarna. Lättare fika ingår.

Utbildningen är ett led i att öka mångfalden på arbetsmarknaden och stärka varje individs möjlighet till arbete samt underlätta kompetensförsörjning och arbetskraftstillgång hos regionens arbetsgivare. Breddad rekrytering ger arbetsgivaren tillgång till en större arbetsmarknad. Utbildningen delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Datum och plats för utbildningen

Välj mellan två olika datum

  • 23 september klockan 8.30–12.00
  • 1 oktober klockan 13.00–16.30

Plats: Krafthuset

Anmäl dig senast måndag 16 september.

Skicka din anmälan till ame@bollebygd.se senast måndag 16 september.

Bollebygds kommuns logotyp, Puls logotyp och Europeiska socialfondens logotyp