Mobilmeny.

Företagare: Svara på enkät om framtidens kompetensförsörjning

Enkäten vill kartlägga behovet hos arbetsgivare vad gäller kompetensförsörjningen, på både lång och kort sikt.

Svaren i enkäten kommer att förmedlas till olika aktörer inom utbildning och kompetensförsörjning för att kunna säkra ett starkt arbetsliv även efter krisen.

Alla arbetsgivare i regionen är inbjudna att svara, inklusive de företagare som permitterat eller varslat personal och behöver riktade åtgärder och dem med långsiktiga kompetensbehov. Enkäten har spridits i flera kanaler, men det räcker att du svarar på enkäten en gång.

Den tar bara ett par minuter att svara på om du har bråttom, men möjligheten finns att bli kontaktad om du har specifika kompetensbehov. Det räcker gott att svara på enkäten en gång, även om du skulle få den från olika avsändare.

Enkätens avsändare är Kompetensplattformen, en grupp kopplad till Business Region Borås vars uppgift är att undersöka den framtida efterfrågade kompetensen hos arbetsgivarna både på kort och lång sikt. I gruppen finns representerad Business Region Borås, Västsvenska Handelskammaren, Stiftelsen Proteko och Boråsregionen 7-härads kommunalförbund men även privata rådgivare, kommunchefer, näringslivschefer, representanter från arbetsförmedlingen och vuxenutbildningar.