Mobilmeny.

Stöd till korttidsarbete

Förlängt men förändrat under 2021.

Stöd till korttidsarbete förlängs under 2021 men förändras en del.

Bland annat försvinner karensen så att även företag som redan haft stöd kan söka mer stöd när ansökan öppnar. Under januari–mars kommer det vara möjligt att permittera upp till 80 % av arbetstiden.

Företag kommer också att kunna söka ersättning för kompetensinsatser för den permitterade personalen. Ansökan beräknas öppna i början av april.

Läs mer på Tillväxtverket.se om korttidsarbete under 2021. Länk till annan webbplats.