Mobilmeny.

Kommunens aktivitetsansvar för unga (KAA)

Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning?
Har du hoppat av gymnasiet och vill börja plugga igen, men behöver hjälp att välja utbildning?
Vill du få stöd i att söka jobb?

Du som varken studerar eller arbetar, är mellan 16-20 år och har gått ur grundskolan, men saknar gymnasiekompetens, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Det betyder att kommunen enligt lag har ansvar att ta kontakt med dig och erbjuda dig möjligheten att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet (Skollagen 29 kap. §9). Tillhör du den här målgruppen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi kan erbjuda dig information, fördjupad vägledning och kompetenshöjande insatser såsom studie- och yrkesvägledning. Vårt jobb är att hjälpa dig att hitta rätt. Det är frivilligt att ta del av våra insatser.