Mobilmeny.

Drop-in i Stationshuset

Drop-in i Stationshuset har stängt tills vidare.

 • Är du arbetssökande?
 • Behöver du ett personligt ombud?
 • Är du ny i Sverige?

Beroende på ditt ärende får du träffa arbetsmarknadshandläggare, personligt ombud eller integrationssamordnare som ger dig stöd och vägledning. Vid behov kan du få hjälp av en tolk.

Vilken hjälp kan du få?

Om du är arbetssökande

får du träffa en arbetsmarknadshandläggare som hjälper dig att:

 • skriva CV/meritförteckning
 • skriva personligt brev
 • söka jobb via dator
 • registrera dig på Arbetsförmedlingen
 • få information om arbetsmarknaden
 • få information om hur kommunen kan hjälpa dig vidare.

Om du lever med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning

får du träffa ett personligt ombud som hjälper dig att:

 • ansöka och rapportera till olika myndigheter
 • teckna och ändra elavtal
 • teckna och ändra hemförsäkring
 • söka bostad
 • gå igenom din post
 • övrig vägledning och stöd.

Om du är ny i Sverige med en flyktingbakgrund

får du träffa en integrationssamordnare som hjälper dig att:

 • anmäla, ansöka och rapportera till olika myndigheter
 • gå igenom din post
 • hantera dina digitala vardagsärenden
 • ta kontakt med föreningsliv och frivilliga organisationer
 • söka bostad
 • frågor om grundläggande språkutbildning och SFI
 • övrig vägledning och stöd i samhälls- och familjerelaterade frågor.

Välkommen!