Vinglas

Serveringstillstånd

Kommunen beviljar tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker. Tillståndsprövningen bygger på alkohollagen. Kommunen har också ansvar för tillsyn över dem som har tillstånd.

Ansökan

Du ansöker om tillstånd hos samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöenheten.