Mobilmeny.

Faktura och e-faktura

Här har vi samlat information kring betalning av fakturor. Det gäller både fakturor som du ska betala till oss och som vi ska betala till våra leverantörer.

Betalningar till kommunen

Du kan betala en faktura som du fått från oss via angivet bankgiro, via autogiro eller via e-faktura i din internetbank.

Betala via autogiro

Att betala en faktura via autogiro innebär att beloppet på fakturan dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du kan anmäla betalning genom att ringa till kommunens växel på 033-23 13 00 och be att få tala med ekonomiavdelningen. Säg att det gäller autogiro. Du kan även mejla oss på: ekonomi@bollebygd.se

Kommunen skickar därefter en blankett för autogiroanmälan hem till dig som du ska underteckna och skicka tillbaka.

Pappersfakturan skickas sedan som vanligt till dig, men på fakturan framgår att den betalas via autogiro. På förfallodagen dras beloppet från ditt konto. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till så att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto på förfallodagen.

Betala via e-faktura (internetbanksfaktura)

Du kan betala fakturor för renhållning samt vatten och avlopp via e-faktura i din internetbank. Den elektroniska fakturan får du via din internetbank och den innehåller samma information som din pappersfaktura. Tjänsten är kostnadsfri och ger en säkrare och enklare betalningshantering eftersom bankgiro, OCR-nummer, förfallodatum och belopp redan är ifyllt. Du behöver bara godkänna betalningen.

Om du vill ha e-faktura gör du din anmälan via din internetbank. Var uppmärksam på att du väljer Bollebygds kommun. När du registrerar en inbetalning får du en förfrågan om anmälan till e-faktura. Följ därefter anvisningarna i din internetbank. Vid nästa fakturering skickas din faktura elektroniskt.

Vill du avanmäla utskick av e-fakturor så gör du det själv via din internetbank, då kommer fakturorna fortsättningsvis på papper.

Byter du bank så behöver du göra en ny anmälan genom den nya banken.

Påminnelser och utebliven betalning

Ifall du inte har betalat en faktura i tid får du en påminnelse från oss. Den skickas omkring tio dagar efter förfallodagen. En påminnelse skickas alltid i pappersform, även om du har e-faktura.

Är fakturan inte betald efter ytterligare 10 dagar efter utskicket av påminnelsen, skickas ärendet normalt vidare till inkasso. Då riskeras ytterligare avgifter att läggas på skulden.

Vid utebliven betalning, trots påminnelse och överlämnande till inkasso, kommer avstängning av tjänsten/nyttigheten (t ex VA, renhållning, förskola) att ske. Undantag gäller för biståndsbedömda tjänster. Tjänsten/nyttigheten kan åter tas i bruk då gamla skulder betalats helt eller delvis. Är skulden endast delvis betald så upprättas en avbetalningsplan på restbeloppet. Vid upprepad utebliven betalning kommer tjänsten/nyttigheten åter att stängas av omedelbart.

Möjlighet att skjuta upp betalning

 • Anstånd - Om en faktura inte kan betalas i tid kan vi i vissa fall gå med på att förfallodagen flyttas fram. Det är viktigt att du meddelar kommunen att du av någon anledning inte kan betala i tid. Vid belopp under 5 000 kronor vänder du dig till ekonomiavdelningen som har rätt att bevilja anstånd på maximalt 30 dagar från förfallodatumet. För anstånd över 5 000 kronor beslutar berörd förvaltning om det, maxtid är dock alltid 30 dagar.
 • Avbetalningsplan - En avbetalningsplan kan beviljas i vissa fall. Maxtiden för en sådan är dock tre månader.

Kommunens betalningar till leverantörer

Kommunen kan ta emot fakturor både på papper och elektroniskt. Vi föredrar elektroniska fakturor.

Pappersfakturor skickas till vår fakturaadress

Fakturor som skickas i pappersform skannas av externt företag och blir digitala i kommunens system. Det är viktigt att fakturan skickas till vår fakturaadress:

Bollebygds kommun
BOL0101
Box 110
517 23 Bollebygd

På fakturan ska det tydligt framgå dels vem som är beställare, dels vilken avdelning/enhet som gjort beställningen. Det ska också anges en referenskod på tre bokstäver. Denna referens ska ni få från oss då vi gör beställningen. Fakturor betalas normalt inom 30 dagar efter att de kommit in till kommunen.

Elektroniska leverantörsfakturor

Kommunen kan ta emot fakturor i format Peppol (BIS Billing 3.0 och BIS 5A 2.0). Vårt id är 0007:2120002973.

Vi kan även ta emot fakturor i format svefaktura 1.0. Vi saknar GLN, använd vårt organisationsnummer SE2120002973 för att hitta oss. Vår VAN-operatör är CGI. Använder ditt företag någon av följande VAN-operatörer är nödvändiga uppsättningar redan gjorda:

 • InExchange
 • Pagero
 • Strålfors
 • Crediflow
 • Tieto
 • EDB
 • Expert System
 • Globaledi
 • GXS
 • Itella
 • Nordea
 • Palette
 • Swedbank
 • CircleK
 • Apoteket
 • Posten meddelande
 • Skanska
 • Laromedia
 • Menigo

Som vanligt ska fakturan innehålla uppgifter om vem som gjort beställningen hos oss, samt den referenskod som ni ska ha fått av oss vid beställningen. Detta gäller oavsett i vilken form som ni fakturerar oss.

Är ni kund hos Inexchange kan ni också skicka e-fakturor till oss den vägen. Leta upp oss där och meddela att ni vill skicka elektroniska fakturor till oss.

Använder ditt företag någon annan VAN-operatör än ovan krävs att vi gör en uppsättning först. Kontakta oss i så fall på ekonomi@bollebygd.se.