Mobilmeny.

Regler för upphandling

Som kommun följer vi lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att vi vid köper varor, tjänster och entreprenader måste följa de regelverk som styr den offentliga inköpsprocessen.

Grundprincipen är att alla varor och tjänster ska upphandlas. Undantag kan dock göras för varor och tjänsten av lågt värde, och om det finns så kallade "synnerliga skäl" till att inte upphandla.

De fem grundläggande principerna för upphandling och som kommunen alltid ska följa är:

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Principen om ömsesidigt erkännande
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om transparens.

Upphandlings- och inköpspolicy

Kommunfullmäktige i Bollebygd antog upphandlings- och inköpspolicy , 249.8 kB. 2021. Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minst miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

Riktlinjer vid direktupphandling

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer vid direktupphandlingar. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att kommunen tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar. Direktupphandlingar genomförs vid lågt värde eller om det finns "synnerliga skäl". För mer information kontakta kommunens upphandlingsansvarige.