Mobilmeny.

Vikarie i kommunen

Ett sätt att arbeta i Bollebygds kommun är att vara timvikarie hos oss. Som timvikarie har du en stor möjlighet att själv välja vart du vill jobba och när.

I Bollebygds kommun är det bemanningsenheten som ansvarar för att placera vikarier inom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet, måltid, lokalvård och hemsjukvård.

Profil på dig som vill jobba som vikarie

Du vill och har en förmåga att göra ett bra arbete. Du ska visa lyhördhet, ärlighet, förtroende och ödmjukhet. Vi räknar med att du har en god människosyn och visar respekt för dina kollegor och för brukare/vårdtagare.

En relevant utbildning är meriterande men inget krav.

Skicka in en intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan via formuläret under respektive flik nedan. Vi läser igenom din anmälan och hör av oss om det matchar mot vårt behov av vikarier.

Äldreomsorg: hemtjänst, somatiskt boende, demensboende, dagverksamhet, nattpatrull.

Funktionshinder: arbeta på serviceboende, gruppbostad, personlig assistans eller daglig verksamhet.

Arbetstiden är förlagd dag, kväll, natt och helgtjänstgöring.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver de kontaktuppgifter som du fyller i för att kunna skicka information till dig. Vi behöver för att kunna använda dina uppgifter ett samtycke, som du iså fall kryssar för i formuläret. Läs mer om hur Bollebygds kommun hanterar personuppgifter.


Efter din ansökan

Blir du anställd som timvikarie får du behörighet i bokningssystemet Time Care Pool. Länk till annan webbplats. Du får en direktbokning alternativt en förfrågan, via sms, utifrån den tillgänglighet du lagt in i systemet. Då får du chans att svara ja eller nej. Det är viktigt att du i god tid lägger in och tar bort din tillgänglighet.

Manualer för Time Care Pool:

Utdrag ur belastningsregistret

För att få arbeta hos oss vill vi att du visar upp ett giltigt/godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget är en del av de bakgrundskontroller som kan göras vid eventuell anställning.

Använd polisens e-tjänst

Polisens e-tjänst för att begära registerutdrag kan användas av de allra flesta:

Där finns också en blankett att ladda ner, om du inte kan använda e-tjänsten.

Anställningsinformation – avtal

Grunden för dig som anställd finns i lagen om anställningsskyldighet, LAS. Som anställd i kommunal verksamhet omfattas du även av kollektivavtal samt Allmänna Bestämmelser som mer specificerar vad som gäller för din anställning.

Användning av dator och mobil

Samtliga kommunala datorer och mobiler används endast som ett arbetsredskap. Egen privat mobil får endast användas utifrån enhetens rutiner.

Arbetsskada och tillbud

Arbetsskador och tillbud anmäls till enhetschef för respektive enhet.

Dygnsvila

Du som medarbetare i Bollebygds kommun ska mellan varje arbetspass erhålla minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Arbetsgivaren och du som medarbetare är skyldiga enligt lag och kollektivavtal att följa detta. Du kan läsa mer om detta i Time Care Länk till annan webbplats..

Förmåner

Bollebygds kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag där storleken är beroende på hur många månader du arbetar.

Försäkringar

Du som är anställd i kommunal verksamhet är försäkrad vid sjukdom (AGS-KL), vid arbetsskada (TFA-KL) och vid dödsfall (TGL-KL).

Lex Sarah

Alla som arbetar med service och omsorg är skyldiga att anmäla missförhållanden och risker för missförhållanden där den enskilde på något sätt misstänks fara illa. Rapporteringsskyldigheten regleras i Socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lön

Löneutbetalningen sker månaden efter tjänstgjort arbetspass. För att få rätt lön är det viktigt att alla tider ni har arbetat går via bemanningsenheten.

Obekväm arbetstid (OB)

OB utgår som ersättning när du arbetar kvällar, nätter och helger. För mer detaljerad info, se kollektivavtalet.

Rast

Reglerna för vad som gäller finns i Arbetstidslagen. Med rast menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden. För att få rast ska du arbeta fem timmar. Rasten räknas inte som arbetstid.

Rökning

Bollebygds kommun tillämpar rökfri arbetstid vilket innebär rökning endast vid lunchrast.

Sjukanmälan/ friskanmälan

Om du blir sjuk skall du anmäla din frånvaro till Bemanningsenheten. När Bemanningsenheten är stängd ringer du enheten du är bokad på. Friskanmälan görs till Bemanningsenheten senast kl 10 dagen innan nästkommande pass.

Skatt

Skatteavdrag görs efter skattetabell. Bollebygds kommun hämtar uppgifter direkt från Skatteverket om storleken på skatteavdraget.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla anställda i vård- och omsorg i Bollebygds kommun har tystnadsplikt, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Se mer information i egen flik nedan.

Time Care Pool

Vi använder oss av systemet Time Care Pool. Länk till annan webbplats. Du får förfrågan utifrån den tillgänglighet du lagt in i i systemet, och då får du chans att svara ja eller nej. Det är viktigt att du i god tid lägger in och tar bort din tillgänglighet.

Tjänstgöringsintyg/tjänstgöringsbetyg

Ett intyg får du om du ringer löneenheten. Ett tjänstgöringsbetyg eller omdöme skriver din chef till dig på begäran.

Bemanningsenhetens uppdrag är att täcka upp vid den ordinarie personalens sjukfrånvaro och ledigheter.

Bemanningsenheten består av timvikarier och fast personal som läggs in på resurspass. På kontoret tjänstgör bemanningsplanerare som administrerar beställningar och bokningar.

Bemanningsenhetens öppettider
måndag - fredag 06.30-15.30

Följ Bemanningsenheten Bollebygd på Facebook Länk till annan webbplats.

Alla anställda i vård- och omsorg i Bollebygds kommun har tystnadsplikt, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det gäller alla som på något sätt har med hälso- och sjukvård, socialtjänst eller LSS att göra, som kommer i kontakt med personlig information.

Tystnadsplikten innebär att du som anställd eller studerande inte får prata med obehöriga om en patients/vårdtagares eller brukares hälsotillstånd, behandling, omsorg eller personliga förhållanden i övrigt.

Obehöriga är alla som inte tar aktiv del i arbetet kring patienten/vårdtagaren/brukaren.

Undantag från tystnadsplikten kan göras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen om patienten har gett sitt tillstånd. Tystnadsplikt gäller inte i förhållande till vissa myndigheter. Frågor från myndigheter skall i första hand besvaras av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Alla uppgifter i patientjournalen eller omsorgsdokumentationen omfattas av tystnadsplikten. Sekretessen gäller även mellan personalen. Den som i sin yrkesfunktion behöver information skall få det.

Är du tveksam till om viss information får lämnas ut eller inte, rådfråga sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut eller din närmaste chef innan du sprider information.

Diskutera aldrig frågor om enskilda patienter/vårdtagare/brukare i närvaro av obehöriga.

Tystnadsplikten upphör i princip aldrig. Det innebär att du är bunden av tystnadsplikten även efter du har lämnat din anställning.