Mobilmeny.
Äldreomsorgen sjunger allsång

Dagverksamhet

En social träffpunkt som erbjuder stimulans och förströelse genom olika aktiviteter. Dagverksamheten i Bollebygds kommun riktar sig till dig som är över 65-år

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats och är öppen alla vardagar mellan 10.00–15.00. Här erbjuder vi social gemenskap, sysselsättning och aktivering samt bidrar till struktur i vardagen.

Dagverksamhetens mål är att:

Bevara det friska
Erbjuda meningsfulla och givande aktiviteter
Skapa nya vänskapsband
Avlasta och stödja anhöriga


Dagarna formas utifrån vilka besökarna är. Vi erbjuder bland annat:

· Promenader

· Biblioteksbesök

· Fika

· Högläsning

· Sång och musik

· Spela spel och pussla

· Lösa korsord

· Bakning

· Bingo

· Sittgympa

· Pyssla och måla

· Gemensamma besök på träffpunkten