Mobilmeny.
Äldreomsorgen sjunger allsång

Dagverksamhet och omsorgsbibliotekarie

Här kan du läsa mer om dagverksamhet och Bollebygds omsorgsbibliotekarie.

Dagverksamhet

En social träffpunkt som erbjuder stimulans och förströelse genom olika aktiviteter. Dagverksamheten är biståndsbedömd och finns på Bollegården.

Omsorgsbibliotekarie

Omsorgsbibliotekariens uppdrag är att erbjuda kulturaktiviter till alla boende. De återkommande aktiviteter som erbjuds är allsång med eller utan musik, högläsning, frågesport samt bingo. Som boende kan man också få hjälp med biblioteksservice. Det innebär till exempel lån av olika medier, introduktion i hur man läser talböcker samt hjälp med att få tillgång till bibliotekets tjänster.