Korttidsboende äldre

Korttidsenheten finns på Bollegårdens äldreboende där vi har 9 korttidsplatser varav en är avsedd för växelvård av demensdrabbade.

Vi på Bollegårdens korttidsboende månar om lika värde, omtanke och professionalitet. På korttidenheten får du det stöd som just du behöver utifrån din situation. Vi lägger stor vikt vid ett trevligt och respektfullt bemötande.

När du kommer till korttidsenheten gör personalen en planering tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga. Det du klarar på egen hand ska du naturligtvis även i fortsättningen göra själv. Personalens uppgift är att hjälpa dig med sådant du har svårt att klarar själv.

Mål

Målet med vår verksamhet är att du skall få det stöd och träning som du behöver utifrån din situation