Korttidsboende äldre

Korttidsenheten finns på Bollegårdens äldreboende där vi har för 8 korttidsplatser.

Vi på Bollegårdens korttidsboende månar om trygget, lyhördhet, träning och det stöd som du behöver. Ett av våra mål är att bemöta vårdtagare och anhöriga på ett trevligt sätt.

När du kommer till korttidsenheten gör personalen en planering tillsammans med dig och dina anhöriga. Det du klarar på egen hand ska du naturligtvis även i fortsättningen göra själv eller med hjälp av vänner och anhöriga. Personalens uppgift är att hjälpa dig med sådant du har svårt att klarar själv.

Mål och ambitioner

Målet med vår verksamhet är att du skall få det stöd och/eller träning som du behöver under den period som du vistas på korttidsboendet.

Vår ambition är också att ha ett trevligt bemötande och vara lyhörda gentemot vårdtagare och anhöriga.