Mobilmeny.

Bostadsanpassning

Du som på grund av skada, sjukdom eller funktionshinder inte får vardagen att gå ihop rent fysiskt kan ansöka om hjälpmedel och bostadsanpassning kan då vara ett stöd för dig.

Målet är att med hjälp av anpassningar och hjälpmedel, som kommunen kan erbjuda, ska du kunna leva ett så fritt, socialt och självständigt liv som möjligt.