Mobilmeny.
Gravplats på kyrkogården

Dödsfall och begravning

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande
händelser. Om du inte har någon nära att prata med, behöver du för den sakens skull inte vara helt ensam.

Det finns människor som är beredda att stödja dig i denna situation. Du kan till exempel kontakta:

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Har din anhörige haft hemsjukvård blir du erbjuden efterlevandesamtal med ansvarig sjuksköterska.

Vuxenenhetens mottagnings telefon

Måndag-Torsdag kl 8.00-17.00 (lunchstängt kl 12-13)

Fredag: 08.00-15.00

Telefonnummer: 0734-64 75 31

Svenska kyrkan i Bollebygd

Hos Svenska kyrkan i Bollebygd erbjuds olika former av samtal där du som drabbats av sorg eller ensamhet kan finna någon att tala med. Du hittar mer information på webbplatsen för Svenska kyrkan i Bollebygd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan vara lämpligt att kontakta en begravningsbyrå

När du mister en närstående ställs du inte bara inför sorg och saknad, utan också inför en del praktiska saker att hantera. Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för de praktiska frågorna kring dödsfallet och begravningsceremonin. Begravningsbyråer erbjuder ofta hjälp även med juridiska frågor kring arv och alla de avslut (försäkringar, ägande, avtal, abonnemang och prenumerationer) som ett dödsfall för med sig.

Om ekonomin inte täcker begravningskostnaderna

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen; "begravningshjälp". Som ett underlag måste då en dödsboanmälan lämnas in - den ersätter i detta fall en bouppteckning.

Kommunens utredare kan ge mer information om dödsboanmälan och begravningshjälp - och kan också hjälpa dig att hitta lösningar på andra ekonomiska och praktiska problem.

Viktigt är att avsluta alla abonnemang och inte betala några räkningar om man vet att det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet till begravningskostnaderna.