Mobilmeny.

Bouppteckning

En bouppteckning är en förteckning över den bortgångnes alla tillgångar och skulder.

En bouppteckning bör göras en inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning informerar om vilka som är dödsbodelägare, alltså vilka som har rätt till de tillgångar som finns kvarlämnade och vilka dessa tillgångar och skulder som finns i boet är.

Ta hjälp med bouppteckningen

En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har du själv inte de juridiska kunskaperna så rekommenderas du ta hjälp med detta. En auktoriserad begravningsbyrå eller en bankjurist erbjuder dessa tjänster. Formulär och information om bouppteckning kan beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Ansök om dödsboanmälan

När den bortgångnes samlade tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.