Mobilmeny.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter en bouppteckning. Du kan ansöka om dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Den avlidne får inte heller ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning. Bouppteckning bör även göras i de fall när mer omfattande efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs.

För att kommunen ska kunna utreda om det är möjligt att göra dödsboanmälan behöver du kontakta dödsbohandläggaren i kommunen inom två månader från dödsfallet.

Ta en första kontakt per telefon till dödsbohandläggare i kommunen.

Att tänka på

Boet ska lämnas orört till dess att samtliga dödsbodelägare tagit del av vad det innehåller. Om en dödsboanmälan ska göras ska boet lämnas orört tills dödsbohandläggare har kunnat ta del av boet genom ett hembesök. Är boet röjt, det vill säga tömt och städat, ska en bouppteckning göras då dödsbohandläggare ej kan ansvara för värdet som har funnits i boet.

Det du bör göra är:

  1. Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
  2. Beställ begravning samt få en offert gällande kostnader.
  3. Avvakta med inbetalningar av räkningar, då begravningen går före alla andra räkningar i boet.
  4. Stoppa betalningar som ligger på autogiro.
  5. Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
  6. Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.
  7. Säg upp lägenheten, el, telefon och tidning med mera.

Allt detta sköts vanligtvis av dem som är dödsbodelägare.

Söka ekonomiskt bistånd för begravning

För att ansöka om bistånd för begravning vänder du dig till dödsbohandläggare i Bollebygds kommun.

Dödsbohandläggare kan upplysa om rådande norm för kostnader för begravning och informera om utredningsprocessen.

Du måste inte göra en dödsboanmälan för att söka ekonomiskt bistånd för begravning. Det går lika bra att söka biståndet med en bouppteckning.

Ordförtydligande

Bouppteckning: En förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan: En förenklad form av bouppteckning.

Dödsbo: En avlidens persons tillgångar och skulder.

Dödsbodelägare: Den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsbo.