Mobilmeny.

Ekonomi och försörjningsstöd

Om man behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan man till exempel få rådgivning eller söka ekonomiskt stöd.

Budget-och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen kan ge ekonomisk rådgivning, råd och tips hur man gör en budget och hjälper till att hitta lösningar på ekonomiska problem. Du kan även få budget-och skuldrådgivning och hjälp och stöd med ansökan om skuldsanering.

Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som du kan söka hos socialtjänsten i kommunen om du saknar tillräckligt med egna inkomster för att klara din försörjning.

Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.