Man med barnvagn

Föräldraskapsstöd

I Bollebygd arbetar vi för att du som förälder ska känna dig trygg med att veta att det finns flera olika typer av stöd i föräldrarollen under hela barnets uppväxt. På denna sida vill vi göra det enkelt att hitta bra och tydlig information om det föräldraskapsstöd som finns i Bollebygd.

Genom att klicka dig fram mellan rubrikerna kan du hitta information om föräldrastödskurser, mötesplatser och vart du kan söka råd och stöd.

Föreläsningar och kurser till föräldrar

Föräldrakurs

Att vara förälder kan vara roligt och enkelt men också svårt och stressande. Ibland kan man behöva hjälp och inspiration från nya håll samt träffa andra föräldrar att diskutera dessa frågor med. Bollebygds kommun anordnar därför kurser i Aktivt föräldraskap (Active parenting) efter behov. Det finns en kurs för föräldrar med barn i åldrarna 4-12 och en för tonår. I regel är kurserna fördelade på sex tillfällen á 3 timmar och varannan vecka. Kursledarna arbetar inom Bollebygds kommun och har genomgått en ledarutbildning av Active parenting Sverige.

Näst kurs startar den 11 mars 2020, läs här för inbjudan och information om hur du anmäler dig.

Föräldraföreläsning

Arrangeras av kommunen i olika ämnen. Håll utkik på hemsidan. Lämna gärna förslag på intresseområde eller någon specifik föreläsare via folkhälsostrategen.

Mötesplatser

Bollebygds bibliotek

Biblioteket i Bollebygd är öppet för alla, har ett brett utbud av media och plats att umgås på. Hit kan du komma för att till exempel läsa eller spela spel. Biblioteket erbjuder aktiviteter såsom rytmik för barn 0-2 år, sagoklubb för barn 3-6 år och babybokcafé för 4-9 månaders bebisar. Biblioteket bjuder även in till barnteater eller liknande några gånger per termin. Det finns en biblioteksfilial i Töllsjö. 

Krafthuset

Krafthuset är en mötesplats för alla. Här kan du låna lokal för olika aktiviteter. Kontakt: Kultur- och fritidschef

Vägkorset

Föreningen Vägkorset är en mötesplats där gemenskap och delaktighet är viktiga ledord. Alla är varmt välkomna, ung som gammal!

Öppen förskola som svenska kyrkan bedriver i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors

Öppna förskolan är en träffpunkt för vuxna med barn i åldern 0-6 år. Här erbjuds gemenskap, sång, pyssel och fika.
Kontakt: Bollebygds församling förskolelärare 033-22 26 09 Pastorsexpeditionen: 033-22 26 00

Barnavårdscentral (BVC)

BVC erbjuder kostnadsfri hälsoundersökning, stöd och rådgivning till alla föräldrar med barn i förskoleåldern enligt barnhälsovårdens basprogram. BVC erbjuder även deltagande i föräldragrupper. Kontakt: BVC 010- 44 16 122 eller 010- 44 16 124 eller 010- 44 16 136

Barn och ungdomshabiliteringen

Barn- och ungdomshabiliteringen är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar med funktionshinder och deras anhöriga. Kontakt: Habiliteringen Borås 033-61 62 051

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, erbjuder barn och ungdomar psykiatrisk vård på specialistnivå. Hit kommer barn och ungdomar som till exempel har ångest, depression, ätstörningar eller tvångstankar. BUP arbetar med att bedöma och behandla psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Öppenvårdsmottagningarna är placerade i Borås, Alingsås och i Skene. För akuta ärenden är telefonen öppen alla dagar, dygnet runt. Om det inte är akut ska du i första hand kontakta din vårdcentral för att få hjälp. Kontakt: Växel 033- 61 61 000 Akut: 033-616 16 70

Samtalsmottagning 

De flesta av oss drabbas någon gång i livet av ensamhet, sorg eller livskris. Svenska kyrkan i Bollebygds pastorat erbjuder samtal med präst 033-22 26 00. Mer information finns på svenska kyrkans hemsida. Länk under relaterad information i högerspalten.

Elevhälsa

Elevhälsan på Bollebygds skolor består av specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, elevcoach samt studie- och yrkesvägledare. Deras främsta uppgift är att främja elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan nås direkt på telefon för rådgivning eller tidsbeställning. Kontakt via växeln i Bollebygds kommun.

Familjerådgivning

Inga förhållanden är helt problemfria. I de flesta fall går det att lösa problemen men ibland kan det kännas omöjligt. Då kan familjerådgivningen hjälpa till att komma vidare och genom samtal medverka till bearbetning av konflikter. Bollebygds kommun erbjuder familjerådgivning via Borås Stad. Kontakt: Enhetschef, familjerådgivningen 033- 35 71 38

Familjerätten

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal under ledning av en samtalsledare för föräldrar som har svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Kontakt: Borås kommun växel 033-35 70 00 och be om att få bli kopplad till en familjerättssekreterare

Mödravårdscentral (MVC)

Under graviditeten erbjuds föräldrar att delta i föräldragrupper samt att komma på enskilda besök och kontroller. Kontakt: MVC 010- 44 16 090

Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Södra Älvsborg

Psykologenheten finns till för dig som upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap utöver det stöd du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Hit kan du vända dig vid till exempel oro inför att bli förälder eller oro för ditt barns beteende och utveckling. Psykologenheten möter blivande föräldrar, barn 0-5 år och deras föräldrar individuellt och i grupp. Du får kontakt med någon av psykologerna genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen eller genom att ringa psykologenheten direkt. Besöken är kostnadsfria. Kontakt: 010-435 95 14

Socialtjänsten

Socialtjänstens uppgift är i första hand att ge stöd och hjälp till föräldrar och barn som hamnat i svåra situationer. Det kan handla om frågor som till exempel oro för sitt barn/ungdom, att man som familj hamnar i en svår ekonomisk situation, lever med hot och våld eller har problem med missbruk. Socialtjänsten kan erbjuda många olika former av hjälp och stödinsatser. Kontakta dem gärna för rådgivning. Kontakt får du genom individ- och familjeomsorgens mottagningstelefon. Du hittar numret i högerspalten.

Ungas psykiska hälsa, Närhälsan Södra Torget vårdcentral i Borås

Ungas psykiska hälsa är ett tillägg till första linjens erbjudande vid lindriga till måttliga psykiska besvär för barn och ungdomar mellan 6-18 år. Det kan handla om oro, konfliktfylld vardag och när barn är mer än ledsna över tid. Man kan vända sig till sin vårdcentral men också direkt till mottagningen på Södra Torget. Hit kommer man utan remiss.

Kontakt: 010-435 95 50 för att få råd eller beställa tid för en bedömning på telefon.

Ungdomsenheten

Ungdomsenheten är en enhet inom socialtjänsten som består av två ungdomsutvecklare och en behandlingsassistent. De arbetar uppsökande och förebyggande genom tidig upptäckt av ungdomar som behöver stöd. Ungdomsenheten driver Ungdomsgården på Krafthuset och befinner sig regelbundet på Bollebygdskolan åk 7-9. De besöker också alla sjätteklassare och genomför ett tobaksförebyggande arbete. Följ ungdomsenheten på Facebook ”Bollebygds ungdomsgårdlänk till annan webbplats” för att ta del av nyheter och vad som är på gång. Ta gärna kontakt med ungdomsutvecklarna för rådgivning. Kontakt: Bollebygds kommun växel 033-23 13 00 och be om att få bli kopplad till ungdomsenheten.

Ungdomsmottagningen Bollebygd

Ungdomsmottagningen arbetar med råd, stöd och behandling kring allt som rör relationer och samlevnad. Ungdomsmottagningen vänder sig till personer mellan 13 och 25 år. Målet är att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Föräldrar är välkomna att kontakta ungdomsmottagningen på uppdrag av sitt barn. Ring mottagningen och lämna ditt nummer på telefonsvararen så ringer de upp. Mottagningen i Bollebygd håller öppet på onsdagar, information om öppettider samt webbokning via Närhälsans ungdomsmottagning i Bollebygd.länk till annan webbplats Besöket är kostnadsfritt. Kontakt: 010- 473 93 13

Utväg Södra Älvsborg

Utväg är ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Utväg erbjuder stöd och behandling till kvinnor, män, barn och unga som blir utsatta för våld i nära relationer eller till dem som har ett vålds- och aggressionsproblem. Kontakt: 0707-16 09 29 måndag till fredag kl 08.00 – 08.30. För information och fler kontaktuppgifter: www.utvag.comlänk till annan webbplats

Vårdcentralen Bollebygd

På vårdcentralen finns både distriktsläkarmottagning och distriktssköterskemottagning. På vårdcentralen kan man erbjudas kontakt med bl.a. arbetsterapi, BVC, MVC, diabetesskola, dietist, kostföreläsningar, psykolog/psykoterapeut och rökavvänjning. Kontakt: Växel 010- 44 16 100