Misstanke om barn som far illa

Du har en skyldighet att anmäla

Alla som märker att ett barn som behöver skydd borde anmäla detta till en socialsekreterare. De som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla misstankar eller vetskap om barn och tonåringar som far illa.

Individ- och familjeomsorgen Bollebygd

Vi tar emot anmälningar dagtid på vardagar i Bollebygd.

Efter kontorstid: Ring 112, be att få tala med Sociala jouren i Borås

Bris

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Deras verksamhet kretsar i förstahand kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga.

Utväg

Hjälporganisation som arbetar mot våld i nära relationen. De har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Hur blir det vid en anmälan

När vi tar emot en anmälan lyssnar vi in vad oron runt barnet gäller. Vi gör en förhandsbedömning som innebär att vi först tar ställning till om barnet behöver omedelbart skydd och därefter bedömer vi om en utredning ska öppnas. Om bedömningen blir att utredning ska öppnas gör vi tillsammans med barn och vårdnadshavare en plan för utredningen. Planen innehåller vad som ska utredas och vilka som ska kontaktas. Målet med en utredning är att ta reda på om barnet och familjen behöver insatser från socialtjänsten. Om insatser behövs görs en vårdplan som ska godkännas av barnet/vårdnadshavare. En utredning kan också avslutas utan insats.

Du som förälder kan kontakta oss för att få stöd eller råd i ditt föräldraskap.