Mobilmeny.

Personligt ombud

Vad är ett Personlig ombud?

En person som är anställd av kommunen men jobbar enbart på uppdrag av dig, den enskilde individen. Personligt ombud kan inte besluta om olika hjälpinsatser och ersätter inte boendestöd, god man, kontaktperson eller handläggare.

Ett personligt ombud kostar ingenting och avslutas när uppdraget från dig är utfört. Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingenting i journaler eller akter.

Vad gör ett Personligt ombud?

  • Ger råd och stöd till den enskilde samt nära och kära
  • Tillsammans med dig ser över dina behov av stöd, vård, service och sysselsättning
  • Informerar om olika rättigheter och möjligheter efter de behov och önskemål du har
  • Tillsammans med dig söka kontakt och stöd på olika ställen som t.ex. socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, bostadsbolag eller andra ställen där behoven kan finnas
  • Tillsammans fylla i olika ansökningar och blanketter
  • För din talan om den önskan finns hos dig
  • Följer med på möten, bokar möten, ringer tillsammans med dig till olika kontakter som kan behövas
  • Arbetar för att olika insatser och beslut genomförs som det är uppgjort och beslutat om
  • Arbetar för att skapa nätverk och samverkan med andra runt dig

Vem kan få ett Personligt ombud?

Du som är över 18 år och har en långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning. Det behövs ingen remiss eller utredning för att få tillgång till personligt ombud

Hur får man ett Personligt ombud?

Du själv, någon anhörig eller annan person i din närhet tar kontakt med kommunens personliga ombud, bara det är du själv som vill och har önskan om det.