Mobilmeny.

Psykisk funktionsnedsättning

Psykiska funktionsnedsättningar kan innebära att man har svårigheter med det sociala samspelet.

Vi på kommunen kan hjälpa och stödja med boende, stöd och sysselsättning, till viss del hälso- och sjukvård för dig med psykisk funktionsnedsättning. Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du också möjlighet att ansöka om boendestöd, dagverksamhet med mera.

Du kan ansöka om detta stöd hos våra utredare. Utredarna gör en utredning och fattar beslut utifrån dina behov. Beslutet kan överklagas och det gör du också hos våra utredare.