Mobilmeny.

Stöd och service, LSS och SFB

Lagen om stöd och service (LSS) och lagen om assistansersättning (SFB)

Vad är LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, ger dig med vissa funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Stödet som LSS vill bidra med att individuellt utforma och försäkra goda levnadsvillkor. '

LSS-lagen gäller för dig:

 • Med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • Med bestående och betydande hjärnskada i vuxen ålder på grund utav av våld eller kroppslig sjukdom
 • Som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service på grund utav stora och bestående funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande

Inom ramen för LSS finns tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du måste själv ansöka om de olika stöden hos någon av kommunens biståndsutredare.

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Har du frågor eller behöver stöd kan du ta kontakt med vår LSS-utredare. Telefonnummer 0734-64 75 31.

Vad är SFB

Socialförsäkringsbalken ”LASS” lagen om assistansersättning har sedan flera år tillbaka blivit ersatts och är en del i SFB. Socialförsäkringsbalken vilkas lagar och förordningar arbetar för att ge alla möjligheten av liknande förutsättningar i samhället.