Mobilmeny.

Hjälpmedel

Vid svårigheter att klara av vissa aktiviteter helt på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Vid frågor hjälper vårdcentralen till och bedömer behov av hjälpmedel. När en person är inskriven i den kommunala primärvården är det kommunen som bedömer behov.

Vem kan få låna ett hjälpmedel?

Först görs en bedömning av svårigheter kring personens aktiviteter i vardagen. Bedömningen ska ge svar på vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, utprovning av hjälpmedel, anpassning av bostaden eller annat. Personen har själv en aktiv roll i behovsbedömningen men det är arbetsterapeuten eller fysioterapeuten som ansvarar för valet av hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Ett hjälpmedel är en del i vård och behandling och kompletterar därmed andra vård-och behandlingsinsatser. Hjälpmedlet är utprovat utifrån personens individuella behov och ska inte användas av någon annan. Alla utprovade hjälpmedel lånas kostnadsfritt från hälso-och sjukvården så länge behov föreligger.Hjälpmedlet ska lämnas åter då behovet upphört.

Exempel på hjälpmedel som kan provas ut (förskrivas):

  • Rullstol
  • Rollator
  • Toalettförhöjning
  • Småhjälpmedel som ex strumppådragare och griptång

Smarta produkter som underlättar i vardagen

Förutom de hjälpmedel som förskrivs av vårdcentral och kommun, finns det många produkter att köpa i allmän handel och som genom sin utformning kan underlätta vardagen. Några exempel på smarta produkter som du själv kan köpa:

  • Anpassade hushållsredskap och bestick
  • Telefon med extra stora knappar
  • Fjärrkontroller av olika slag