Mobilmeny.

Konsumentvägledning

Vår konsumentvägledning finns i Härryda kommun och kan bland annat ge dig råd inför köp och hjälpa till vid reklamationer. All rådgivning är kostnadsfri.

Till konsumentvägledaren kan du vända dig med frågor och problem som hör ihop med konsumtion. Rådgivning ges även till företagare som har frågor som främst handlar om villkor och ansvar gentemot konsumenter.

Medveten konsument

Den kommunala konsumentvägledningenlänk till annan webbplats är till för att invånarna ska bli medvetna konsumenter på såväl den privata som den offentliga marknaden, för att kunna tillvarata sin rätt. I de flesta kommuner finns kommunal konsumentvägledning.

Konsumentvägledningen inriktar sig på:

  • Individuell rådgivning och information: genom telefon, e-post, brev/fax och besök
  • Kunskapsförmedling: genom studiebesök, föreläsningar, externa utbildningar och medverkan i media
  • Utåtriktade/förebyggande aktiviteter: medverka i olika aktiviteter där människor finns
  • Omvärldsbevakning/omvärldsanalys: hela tiden vara uppdaterad på de förändringar som sker i samhället