Mobilmeny.

Missbruk

Har du problem med missbruk, är beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det?

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer och det finns därför olika former av stöd och verksamheter för dig eller för dina anhöriga.

Om du vill ha hjälp att komma ifrån ditt missbruk kan du ta kontakt med kommunens socialtjänst.

När du kontaktar oss gör vi en bedömning av din situation för att komma fram till om vi ska starta en utredning eller inte. Du får samtidigt information om vilka stöd-, vård- och behandlingsinsatser som finns. Du kan anonymt berätta om din situation, men också ansöka om hjälp att komma ur ditt missbruk. Tillsammans med en socialsekreterare går ni igenom ditt behov av stöd och behandling för att komma fram till vilken hjälp du kan få.

Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, men du kan få betala en dygnsavgift på behandlingshem.

Självhjälp på Internet för den som vill dricka mindre

Tycker du att du dricker för mycket eller känner du oro för någon annan som gör det? Alkoholhjälpen är ett webbaserat självhjälpsprogram som är öppet för alla som vill ändra sina alkoholvanor eller som vill stödja en missbrukande närstående. Läs mer om självhjälpsprogrammet på alkoholhjälpens webbplats länk till annan webbplats

Anhörig till missbrukare?

Är du anhörig till någon som har problem kopplat till alkohol, narkotika, läkemedel eller spel? I så fall kan du ha behov av råd och stöd. Kontakta Individ- och familjeomsorgen så diskuterar vi gemensamt hur vi kan hjälpa dig.

Några tecken på om ett barn eller ungdom har missbruksproblem kan vara:

  • Skolkar mycket
  • Får sänkta betyg, ofta är väldigt trött
  • Ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressivt
  • Luktar konstigt
  • Har ovanliga märken på kroppen
  • Blir väldigt kropps- och träningsfixerade (vid missbruk av till exempel anabola steroider)