Mobilmeny.

Närståendestöd för äldre

Äldreomsorgens närståendestöd riktar sig till dig över 65 som behöver hjälp eller stöd av en närstående.

Närstående som hjälper eller stödjer en anhörig i hemmet utgör en stor grupp i samhället som gör en betydelsefull insats.

Vem är närstående?

Med närstående menas personer som vårdar eller stödjer en anhörig. Anhörig är den som tar emot omsorg, vård och stöd.

Stöd för personer som hjälper eller stödjer en anhörig

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande. Den person som är närstående kan vara i behov av stöd, för att orka stödja.

Det stöd kommunen kan erbjuda är

  • Ge råd och stöd till våra närståendestödjare
  • Träffar var tredje månad med närståendegrupp, där de närstående själva önskar föreläsning och tema
  • Telefontid mellan 8-10

Det stöd som den närstående ger i form av omsorg ska vara minst 15 timmar i veckan för att vara berättigad närståendestöd.

Hur gör jag om jag vill ha närståendestöd?

Har du frågor eller vill ansöka om avlösning i hemmet eller någon annan biståndsbedömd insats så kan du kontakta våra biståndshandläggare.

Mer information om närståendestöd

Vill du läsa mer om närståendestöd följ länken under relaterad information.