Mobilmeny.

Anhörigstödet välkomnar barn, barnbarn och övriga anhöriga på anhöriggrupp

Nu ska äntligen en fysiskgrupp för barn eller annan anhörig till personer med en demenssjukdom starta.

Gruppen är till för att du ska få träffa andra i samma situation men även få kunskap om demenssjukdomar. Vi kommer att träffas vid tre tillfällen varanana torsdag med start 4 november kl. 17.00-19.00

Vid första tillfället 4 november pratar vi om kognetiv svikt och olika demenssjukdomar samt lite om vad som händer när livet går mot sitt slut.

Vid andra tillfället 18 november pratar vi om att bemöta en person med demenssjukdom

Vid tredje tillfället 2 december fokuserar vi lite mer på er som anhöriga.

Vi bjuder på fralla, kaffe och te

Anmälan till Cristina senast 2 november telefon: 0734 64 74 90 eller mail cristina.mathiasson@bollebygd.se

Varmt välkomna

Cristina Mathiasson Anhörigkonsulent