Mobilmeny.
Från vänster: Sofia Wilgotsson, Maria Holmberg, Hildina Vinsmo, Christoffer Rabén och Rickard Olsson.

På bilden: Årets handledare Hildina Vinsmo efter att tagit emot diplom och blommor av socialchef Rickard Olsson. Från vänster: Sofia Wilgotsson (enhetschef), Maria Holmberg (handledarsamordnare), Hildina Vinsmo (årets handledare), Christoffer Rabén (enhetschef) och Rickard Olsson (socialchef).

Årets handledare har blivit utsedd

Vård- och omsorgscollege uppmärksammar varje år engagerade och kunniga handledare genom utmärkelsen Årets handledare, både lokalt, regionalt och nationellt. Socialförvaltningen har utsett Hildina Vinsmo från demensenheten till årets handledare i Bollebygds kommun.

Enheterna har fått möjlighet att under våren nominera kandidater till Årets handledare. Se motiveringarna till Hildinas nomineringar nedan.

Är en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket:
Hildina är en god ambassadör för yrket då hon med stolthet vill överföra sina erfarenheter och kunskaper till elever men också till nya och ordinarie kollegor. Detta sker via handledning av elever och vikarier inför olika former av anställningar samt genom utbildningstid på verksamhetens arbetsplatsträffar.

Har ett gott bemötande av de studerande, brukare och arbetskamrater:
När det kommer till personerna Hildina möter i sitt arbete har hon en mycket speciell förmåga att möta individen på sitt sätt med just personen i centrum. Detta gäller för samtliga som träffar Hildina i jobbet.

Har en förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö:
Hildina tar sig an elever med ett stort lugn. Hon situationsanpassar bredvidgången och praktik utefter eleven och dess kunskapsnivå. Hildina utmanar på ett taktfullt sätt elever att utföra olika arbetsmoment med händerna på ryggen. Detta resulterar i ett väldigt upplevelsebaserat lärande. Med tanke på verksamhetens utformning ställs eleverna inför en stor rad lärande med tanke på boendets storlek och boendes utmaningar och diagnoser vilket resulterar i elever med en mycket bred kunskap.

Är en inspirerande och stöttande handledare:
Eleverna framför alltid mycket positiv feedback när det kommer till hur de har blivit omhändertagna under sin praktik eller bredvidgången. Hildina har en mycket nära och personlig kontakt med elever och de är alltid väl förberedda när de väl gör sitt första pass hos oss. Hildina stöttar i hela processen i allt från att hitta till äldreboendet tills man utför vård- och omsorgsarbete på egen hand. En nyckelfaktor i stöttandet när det kommer till hur Hildina arbetar är den dagliga reflektionen med eleverna. Efter varje arbetspass går de igenom dagen, bedömningskriterier. Detta för att identifiera vart eleven befinner sig i processen och då vilket område man behöver arbeta mer med.

Elev som har nominerat:
Hildina är en mycket noggrann och tålmodig handledare. När jag ställer en fråga till henne förklarar hon alltid tydligt för mig. Hennes arbetslivserfarenhet har påverkat mig hur jag ska utföra mitt jobb. Kort sagt är hon ansvarsfull och hjälpsam. Jag är väldigt stolt och tacksam som elev att ha haft Hildina som handledare. Och än idag då jag är timanställd så finns hon där.