Mobilmeny.

Enkät inför nytt vård- och omsorgsboende

Vad är viktigt för dig i ett vård- och omsorgsboende? Hjälp oss genom att svara på vår enkät.

Kommunen planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende där vi vill möta många olika behov. Behoven kan finnas hos personer med demens eller som har kroppsliga besvär och behöver dagligt stöd som inte kan tillgodoses i hemmet med hjälp av hemtjänst.

Nu vill vi veta vad du som medborgare i Bollebygds kommun tycker är viktigt i ett vård- och omsorgsboende.

Enkäten riktar sig till dig som är över 50 år och ditt svar behöver vi senast 30 september 2021. Här kommer du till enkäten. Tack för din medverkan!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till enkatboende@bollebygd.se.