Mobilmeny.

Information till anhöriga och boende inom socialförvaltningen

Nya riktlinjer för att minska smittspridning: Då smittspridningen är fortsatt omfattande har hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer.

Samhällsspridningen av covid-19 i vår region är fortsatt stor och visar ännu inga tecken på avmattning. Den avspeglas också i omfattande smittspridning inom alla former av vård och omsorg, inte minst mellan personal. En möjlig bidragande orsak är spridning från personer utan symtom och de som inte hunnit få symtom och är bärare av coronaviruset, både personal och patienter/omsorgstagare.

I en situation när smittspridning fortsatt är omfattande inom vård och omsorg har hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland beslutat om tillfälliga åtgärder som komplement till befintliga vårdhygieniska riktlinjer. Rekommendationerna gäller från dagens datum och kvarstår tills vidare. Situationen är allvarlig.

Hälso- och sjukvårdsdirektören rekommenderar följande

  • Heltäckande visir och vätskeavvisande munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte. Det används även av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, vid rapportering och samtal, men också i personalutrymmen.
  • Symtomkontroll av personal införs inför varje arbetspass. Anpassade i varje kommun.

Anpassning inom socialförvaltningen i Bollebygds kommun

Inom socialförvaltningen har rutin att bära munskydd under sitt personliga visir, i alla ovan nämnda situationer, införts för all personal. Vi har även en checklista för symtomkontroll.

Avrådan om besök på boende

Alla besökare som kommer, trots att vi avråder från besök på kommunens boenden, måste använda visir som tidigare samt nu med tillägg även munskydd. Besökare ansvarar själv för att ta med munskydd, kommunen kommer inte att tillhandahålla detta.

Vi ber er vänligen att respektera våra rutiner

Tack för att du är med och tar ansvar i denna pandemitid. Vi är tacksamma om du som mottagit denna information vill informera andra anhöriga, närstående och vänner till våra omsorgstagare/patienter inom Bollebygds kommuns socialförvaltning.

Rutiner och frågor och svar hittar du på här på vår webbplats.