Mobilmeny.
Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.

23 mars 2020

Misstänkt corona­smitta i kommunens verksamheter

Pressmeddelande
Ett misstänkt fall av coronsmitta har upptäckts bland brukare inom verksamheter för vård och omsorg. Provsvaren väntas under helgen.

Personen är boende på Bollegården. Prover togs under torsdagen för att säkerställa om brukaren har Covid-19, svar väntas inom kort. Alla brukare i verksamheten och deras anhöriga är kontaktade och underrättade om läget.

Enbart frisk personal i tjänst
En medarbetare inom vård och omsorg har konstaterats smittad av corona, men fick symptom när hen inte var i tjänst. Anhöriga och vårdtagare kan känna sig trygga med att det enbart är friska medarbetare som arbetar, om en medarbetare känner av minsta lilla symptom stannar hen hemma.

Medarbetare inom vård och omsorg är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

I nuläget råder ingen brist på medarbetare inom kommunens verksamheter. Samtidigt pågår förberedelser för ett scenario med fler smittade och hur kommunen då kan säkerställa tillgång till personal i våra verksamheter.

Koncentrerat och effektivt arbete för att förhindra spridning

-Vid konstaterade fall av Covid-19 gäller basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Konstaterat smittade kommer att hållas i karantän i sitt boende. Medarbetare prioriterar sitt arbete för att effektivisera och utföra flera insatser vid samma tillfälle. På så vis minskar antalet kontakter och därmed risken för att föra smittan vidare.

- Jag upplever att vi har läget under kontroll, våra medarbetare har goda kunskaper och håller noga på rutiner. Parallellt arbetar vi med att förbereda oss för en situation där läget kan förvärras, säger Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bollebygds kommun.

God tillgång till handsprit och skyddsutrustning

Sedan tidigare gäller besöksstopp på Bollegården och för att förhindra ytterligare spridning är det nu särskilt viktigt att respektera det. Inom samtliga verksamheter för vård och omsorg finns i nuläget tillgång till handsprit, ytdesinfektionsmedel och skyddsutrustning för personalen.

Frågor?

Monica Holmgren
Kommunchef
Bollebygds kommun

Tfn: 0734-647001

E-post: monica.holmgren@bollebygd.se