Mobilmeny.
Person med papper och penna i handen framför hyllor med läkemedel.

2021-04-26

Nationella läkemedelslistan - vad händer 1 maj?

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor, till exempel förbrukningsartiklar och livsmedel till barn under 16 år.

Covid-19 fortsätter att påverka Sverige, och vården har alltjämt en hög belastning. För att minska risken för störningar i receptflödet sker det tekniska införandet av Nationella läkemedelslistan successivt.

Så ska det fungera

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till information om patienten, och vilken information som ska visas. För att öka den möjligheten införs samtycken och spärrar i Nationella läkemedelslistan.

Registret Nationella läkemedelslistan innehåller information om alla patienters både förskrivna och uthämtade varor som hämtas ut på apotek:

  • läkemedel
  • förbrukningsartiklar
  • teknisk sprit
  • livsmedel till barn under 16 år

Invånare kan se sina förskrivningar och uttag i den digitala tjänsten Läkemedelskollen, eller be om ett utdrag från Nationella läkemedelslistan på ett apotek. Vård- och apotekspersonal kan se alla uppgifter samlade i sina datorer senast den 1 maj 2023. För att komma åt uppgifterna behöver man ha rätt behörighet, men för att skydda patienten ytterligare införs dessutom samtycken och spärrar i de system och digitala tjänster som visar uppgifterna. Kortfattat innebär det att

  • personal inom hälso- och sjukvård och apotek i regel måste ha patientens samtycke för att få se patientens uppgifter
  • patienter har rätt att dölja uppgifter för vård- och apotekspersonal av integritetsskäl
  • förskrivare har rätt att dölja uppgifter för patienten eller dess ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl
  • förskrivarens system ska kunna sätta en spärr på en förskrivning som skickas till Nationella läkemedelslistan.

Vårdpersonal måste ha patientens samtycke

Personal inom hälso- och sjukvården behöver patientens samtycke för att se förskrivningar och uttag. Utan patientens samtycke får förskrivare enbart se om patienten har förskrivits särskilda läkemedel, exempelvis narkotikaklassade läkemedel. Däremot får de inte se vilket läkemedel som har förskrivits. I undantagsfall får vårdpersonal se all information ändå, till exempel om patienten befinner sig i en nödsituation.

Mer information finns på följande sidor:

Allt om Nationella läkemedelslistan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Samtycken och spärrar • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.