Mobilmeny.

Lagen om valfrihet, LOV

Bollebygd tillämpar sedan 2009-09-25, lagen om valfrihet, LOV.

Bollebygd tillämpar LOV inom hemstjänst.

Tillämpningen gäller både omsorg och servicetjänster.

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilka verksamheter som behöver tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, nu innefattas även hemtjänst.

För närvarande har vi inga externa leverantörer.

Förfrågningsunderlag finns i högerspalten under rubriken dokument och blanketter.