Mobilmeny.

Närståendestöd

Närståendestöd riktar sig till dig som behöver hjälp eller stöd av en anhörig.

Anhörig som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället som gör en betydelsefull insats.

Vem är närstående?

Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig.
Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående.

Närståendestöd kan beviljas om en anhörig bistår med hjälp av personlig karaktär, som annars skulle ingå i hemtjänstens insatser och göra det minst 15 tim/veckan.

Hur gör jag om jag vill ansöka om närståendestöd?

Har du frågor eller vill ansöka om närståendestöd, avlösning i hemmet eller någon annan biståndsbedömd insats så kan du kontakta våra biståndshandläggare.

Stöd för personer som hjälper eller stödjer en närstående

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande. Den person som är anhörig kan vara i behov av stöd, för att orka stödja. Kommunens anghörigkonsulent har uppdraget att stötta anhöriga.