Mobilmeny.

Vid en kris

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Bollebygds kommun kommer information ges på kommunens hemsida. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt.

Kommunens växel tfn: 033-23 13 00 och webbplats: www.bollebygd.se Länk till annan webbplats. har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.
Information lämnas också via Radio Sjuhärad på frekvens 102,9.

Om kommunens hemsida inte är tillgänglig kan man istället besöka Krisinformation.se Länk till annan webbplats. för att få information. Det är svenska myndigheters gemensamma informationsplats vid kriser och här finner du information om mindre och större händelser både i och utanför Sverige.
Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som lämnas från kommunen alltid först godkänd av krisledningen.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Som en viktig samhällsaktör gör vi naturligtvis allt som står i vår makt för att förebygga kriser. Men ibland är både oturen och olyckan framme, och då gäller det att hantera situationen så snabbt som möjligt, även när det gäller information och varningar. Därför använder vi ett system som heter VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, bestående av radio, tv, telefon och utomhusljudsignaler (Hesa Fredrik).

VMA används i Sverige och i de större tätorterna finns Hesa Fredrik.
Hesa Fredrik finns alltså inte i Bollebygds kommun utan där får vi information via radio, tv och telefon. VMA kan numera skickas till samtiliga mobiltelefoner, fasta som positionerade i ett drabbat område.

Mer information om VMA hittar du via länkarna i högerkolumnen.