Mobilmeny.

Förbered dig på en kris

Här kan du läsa om hur du förbereder dig inför en krissituation.

Elen försvinner då och då. Oftast bara några minuter, ibland upp till ett par timmar och vid något enstaka fall under flera dygn.

Då är det bra att vara beredd och redan ha tänkt igenom hur man ska klara uppvärmning av huset, få ljus i mörkret, laga mat, få vatten och information om vad som händer.

Vad gör du om strömmen försvinner?

Om hela bostadsområdet eller om du av annan anledning misstänker att fler strömlösa ska du sätta på batteriradion och lyssna på lokalradion. Där får du veta vad det är som har hänt. Du kan också ringa och få information från det företag som äger elnätet. Du kan visserligen köpa din el från vilket elföretag du vill i landet, men ansvaret för att den el du köper verkligen kommer fram, ligger alltid hos nätägaren, det vill säga det företag som äger och sköter elnätet på den ort där du bor. Ha alltid extra proppar, stearinljus, batterier och batteriradio hemma.

Det är vanligt att el, vatten, värme och telefoner slås ut vid en
krissituation. Några praktiska tips om utrustning som är bra att ha
hemma.

Beredskapslager inför ett längre strömavbrott. I det bör finnas:

  • Batteridriven radio med reservbatterier
  • Mobiltelefon med laddare för bilen
  • Ficklampa med reservbatterier
  • Tändstickor och stearinljus
  • Camping- och friluftskök med bränsle
  • Fotogenkamin
  • Sovsäckar och/eller filtar
  • Matförråd för cirka en veckas förbrukning (helkonserver eller torkad mat som du omsätter löpande och som snabbt kan tillagas)

Kyl och frys

Öppna kyl- och frysskåpsdörren så sällan som möjligt. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid längre strömavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion. Bröd och grönsaker håller ytterligare några dagar.

Vatten

Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.