Mobilmeny.

Våld och hot

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående? Du kan alltid vända dig till individ- och familjeomsorgen i Bollebygds kommun.

Du kan också vända dig till oss om du är orolig för att någon i din omgivning far illa eller om du själv har problem med ilska och aggression.

Till dig som blir utsatt för våld i en nära relation

Du som är eller blivit utsatt för våld i din relation kan få hjälp och stöd av Bollebygds kommun. Du kan vara anonym och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan. Efter kontorstid kontaktar du sociala jouren i Borås om du vill prata med någon.

Du som blir utsatt för våld eller hot om våld av din partner eller före detta partner är utsatt för ett brott. Barn som lever i familjer där det förekommer våld är också brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd. Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med polisen om det behövs.

Du som blivit utsatt för hedersrelaterat våld kan också vända dig till oss för stöd och hjälp.

Borås Kvinnojour

Kvinnojouren är en ideell organisation som består av kvinnor som vill hjälpa kvinnor. Självklart kan alla i behov ringa, inte bara kvinnor. Känner du dig rädd eller hotad, har du blivit fysiskt, psykiskt eller sexuellt misshandlad i en nära relation? Då kan du vända dig till Kvinnojouren. Du kan vara anonym.

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga. Vi har ett skyddat boende och erbjuder stöd, råd och information i vår stödlinje och stödchatt.

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation, vars uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete mot mäns våld mot kvinnor.