Mobilmeny.
Snöplog som snöröjer

Snöröjning och städning av gator

Kommunen ansvarar för snöröjning och städning av de kommunala gatorna.

Här hittar du information om hur den kommunala snöröjningen och städningen av gator och allmänna platser regleras. I menyn till vänster finns snöröjningskartor, där du kan se vilka gator som kommunen har ansvar för.