Mobilmeny.
Snöplog som snöröjer

Snöröjning och städning av gator

Kommunen ansvarar för snöröjning och städning av de kommunala gatorna.

På följande sidor hittar du information om hur den kommunala snöröjningen och städningen av gator och allmänna platser regleras.

På sidan snöröjning och sandning finns snöröjningskartor, där du kan se vilka gator som kommunen har ansvar för.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta en handläggare.