Mobilmeny.

Städning av gator och trottoarer

Kommunen ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator. Men hjälps vi alla åt att slänga skräpet och hundbajs i papperskorgarna så får vi en mycket trevligare miljö att vistas i.

Sandupptagning

Gator, gång- och cykelvägar, skolor och förskolor grovsopas och sand tas upp. Skolor, förskolor och ytor där mycket folk rör sig prioriteras. Arbetet startar tidigast i början av april eller när all snö (även upplogade snöhögar) har smält undan. Beroende på väderleken så beräknas arbetet vara klart i början av maj.
Sandupptagningen genomförs för att minska problem med rullgrus och damm. P-platser kan behöva spärras av för att möjliggöra sopning.

Höstsopning

Under perioden mitten av oktober till mitten av november sopas vissa gator, gång- och cykelvägar, skolor och förskolor för att få undan löv.

Tömning av papperskorgar

Papperskorgar som kommunen har ställt ut töms varje vecka.