Mobilmeny.

Gator

Här hittar du regler för häckar och buskage invid väg och information om namnsättning av gator och adresser. Information om aktuella vägarbeten och framkomlighet hittar du under meddelanden.

Aktuella vägarbeten och framkomlighet

Uppdaterad information om vägarbeten och framkomlighet hittar du under meddelanden under fliken Trafik och infrastruktur.

Vägar

I kommunen finns det statliga, kommunala och enskilda vägar. Kommunen driftar de kommunala vägarna. Enskilda vägföreningar kan söka driftbidrag och iståndsättningsbidrag till förbättringsåtgärder från kommunen. Läs mer om vägbidrag.