Mobilmeny.
Lotteri

Registrering av lotteri

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i spellagen och spelförordningen. Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier om pengar. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster för verksamheten. Övriga tillstånd hanteras av Spelinspektionen.

Krav på registrering

För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs till Bollebygds kommun. All annan tillståndsgivning görs hos Spelinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier.

Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas:

  • Ansökan på särskild blankett.
  • Protokollsutdrag innehållande beslut om att ansöka om registrering för lotteri
  • Stadgar och verksamhetsberättelse.

Information om så kallade "Kommunala lotterier" finns på Spelinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida

Avgifter

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen: 300 kr.