Mobilmeny.

Promenadstråk

Utöver vandringsleder och strövområden finns det flera promenadstråk i vår kommun.

Kulturstråk med sevärdheter i Bollebygd

Broschyren ”Kulturstråket ” beskriver mötesplatser och sevärdheter i Bollebygds tätort. Den är framtagen för dig som vill kombinera möten, rörelse och historia i Bollebygd. Broschyren kan bland annat användas av skolklasser, föreningar, verksamheter, vårdpersonal, promenadgrupper och turister. Broschyren finns som en länk under Dokument och blanketter på den här webbsidan.

Vägen till hälsa i Bollebygd

I Bollebygds tätort finns en slinga där du kan gå, cykla eller springa som vi kallar vägen till hälsa. Slingan går runt Erikstorp och du kan gå på och av den där du önskar. En informationstavla med karta finns vid Gästgivartorget i centrum. Kartan kan även laddas ner via länken i högerkolumnen.

Sittplatser längs vägen till hälsa och i Bollebygd

Längs slingan vägen till hälsa finns en hel del bänkar, där man kan sätta sig ner och ta en paus. Vi har tagit fram en enkel karta, där både vägen till hälsa och bänkar finns markerade. Kartan hittar du som länk i högerkolumen.

Sittplatser längs promenadstråk i Olsfors

Vi har även tagit fram en enkel karta över sittplatser i Olsfors. Även den finns att ladda ner i högerkolumnen.

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Bege dig ut på en kulturell vandring och se dig omkring i tätorten. Du kan starta din promenad på biblioteket i Odinslundsparken men du väljer själv den plats som passar dig bäst.

kartan över kulturstråket , 416.4 kB. är de olika sevärdheterna markerade. Läs om dessa och ha en trevlig promenad.

Biblioteket - Odinslundsparken

Odinslund - läkarvillan som blev kulturcentrum - byggdes i mitten av 1800-talet som en enplansvilla. Vid 1900-talets början tillkom ytterligare en våning. Gården bestod förutom manbyggnaden av ladugård, stall och hönshus. Huset låg i en parkliknande trädgård. Under 1920-talet köptes gården av en läkare vid namn Johan Leonard Schrödl.

Biblioteket hade tidigare sina lokaler i Tingshuset, men nya söktes. År 1970 beslutades att biblioteket skulle få disponera lokaler i Odinslund. Men huset var förfallet och förslag fanns att det skulle rivas. Till slut enades man om att byggnaden skulle renoveras och en tillbyggnad skulle göras.

I dag finns i biblioteket förutom bokutlåning för vuxna också en barn-avdelning, en läshörna med dagstidningar, ett internetcafé, ett galleri för utställningar, kommunarkiv och rum för bibliotekets övriga aktiviteter. Under 2000-talet byggdes en utomhusscen i parken. Ett viktigt kultur-centrum och en mötesplats för alla hade skapats.

”De fem elementen” av skulptör Pål Svensson

Redan under antiken utvecklades idén om världsalltet ordnat i ”de fyra elementen – eld, vatten, luft och jord”. Senare tillkom ett ”femte element –eter”, som var det som omgav jorden – rymden. Tillsammans bildar de världen. Skulpturen har under ett antal år stått inne i biblioteket men har nu flyttats och är placerad utanför entrén till Bollegården.

Pål Svensson är skulptör i det offentliga rummet. Han har bland annat inspirerats av egyptiernas skulpturala byggnadsverk, som pyramiderna, men även av den megalitiska historien, som uttrycks i byggnadsverk som Stonehenge i England. Det mesta han gör är storskaligt. Han arbetar gärna i granit från Bohuslän, där han har sin sommarvistelse och där han kan umgås med det Bohuslänska stenriket.

Han föddes 1950 i Falkenberg och har bl a studerat vid Valands konst-högskola. Hans verk finns spridda över Sverige, men även i England, Tyskland och Amerika.

Skattegårdsparken

Skattegårdsparken är belägen utmed Övregårdsvägen i Bollebygd. Par-ken är tänkt att vara en sinnenas park för möten mellan generationer. Avsikten är att alla människans fem sinnen ska representeras, och kunna upplevas under ett besök i parken.

Sinnena hos människan är psykologiska metoder för att förstå omvärl-den, och oss själva. De fem grundläggande sinnena för att vi ska kunna ta till oss upplevelser är syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Tingshuset

Tingshuset byggdes i mitten av 1600-talet. Under århundradena fram till 1900-talet har det används som tingslokal. De första rättegångsprotokol-len härrör från år 1675.

År 1920 köptes fastigheten av Handelsbanken och lite senare, efter diver-se turer, köptes huset av bollebygdssonen och donatorn Gustaf Werner för 15 000 kr. Han skänkte det sedan till kommunen. Huset har därefter använts som kommunalhus.

Här har också funnits läkarmottagning, bibliotek, samlings- och för-eningslokaler för t ex hemvärnet, vägföreningar, pensionärsföreningar, hembygdsföreningen m fl. Vigslar förrättas fortfarande i det speciella vigselrum som finns här.

I februari 2019 flyttades Tingshuset och ”arresten” cirka 100 meter österut för att ge plats åt nya bostäder.

Gustav Werners plats med skulpturen ”Cyklisk bana”

Gustav Werners plats vid Bollebygds station är navet i ett kretslopp av människor från trakten som dagligen cirkulerar mellan sina hem, skolor, arbetsplatser och andra aktiviteter - en dynamisk mötesplats. Skulpturen ”Cyklisk bana” är en symbol för kretsloppet. Den köptes av kommunen 2008. Bollebygds ungdomsråd var med och röstade fram skulpturen bland ett antal föreslagna.

Skulptören Ann Carlsson Korneev arbetar med skulpturer för utställ-ningar och offentliga miljöer. Hon föddes i Kiruna år 1961 och verkar nu i Fjällbacka.
Gustaf Werner, föddes i Bollebygd 1858. Han var affärsman inom textilindustrin och stor donator. Även födelseorten Bollebygd var han givmild mot och med sina donationer har han bidragit till att kommunen har kunnat bevara gammalt och skapa nytt med kulturella värden.

”Gustaf Werners plats” har skapats för att hedra minnet av en man från bygden. Han dog i Göteborg 1948.

Galgbacken – Bollebygds avrättningsplats fram till 1802

”Galgbacken” var namnet på en plats för avrättning av dödsdömda brottslingar. Den låg oftast på en höjd strax utanför bebyggelsen. Avrättningarna var offentliga, som en varning till andra. Även Bollebygd hade sin galgbacke. Den sista avrättningen här skedde år 1802 då tre personer avrättades genom halshuggning för mord och medhjälp till mord.

Historien utspelade sig i Kleven, där det fanns några tätt liggande gårdar. I en gård bodde änkemannen Petter Svensson med sina två döttrar. I granngården bodde Andreas Svenson med hustru och son. En gång övernattade en knalle hos Andreas och hans familj. Knallen försvann spårlöst och ryktet sade att de hade gjort sig av med knallen. Men det var inte detta som förde dem till stupstocken utan mordet på grannen Petter Svensson. Efter flera förhör kunde det bevisas att Andreas dödat sin granne med hjälp av soldaten Sven Liljedal. Hustru Maria hade tagit ut Petter Svenssons ko i skogen för att han skulle leta efter den. Alla tre – Andreas, Maria och soldaten Sven – dömdes för mordet och halshöggs på Galgbacken den 21 maj 1802.

Hembygdsgården i Hedebergsparken

Bollebygds hembygdsgård drivs och förvaltas av Bollebygds hembygds- och fornminnesförening. I parken har samlats byggnader och föremål från Bollebygds historia. Föreningen anordnar traditionella arrangemang.
Ända sedan 1927, då hembygdsföreningen bildades, har gamla föremål från gårdarna i trakten samlats in. År 1951 förlänades den så kallade ”Högsgärdesstugan”, för att kunna förvara alla föremål. Stugan place-rades i Hedebergs Park, som inköptes ungefär samtidigt. Sedan dess har byggnadernas antal och samlingarna vuxit. Här finns bland annat en ladugård, en enbladssåg, en smedja och en klockstapel. Här finns också en bakstuga där man bakar bröd efter gamla recept i vedeldad ugn.

Museet innehåller många redskap, som räddats åt eftervärlden och som belyser under vilka enkla förhållanden bollebygdsborna levde förr i tiden.

Krafthuset

En mötesplats och ett allaktivitetshus för alla. Här kan du låna lokal för möten, kurser, konferenser, kalas, utställningar, kulturarrangemang m m.
För ca 100 år sedan startades ”Robert Tisells Eftr.” i ett gult hus nära järnvägen. Här sydde man underkläder, strumpor m m. En bit in på 1900-talet köptes huset av Hultafors Kraft AB - därav namnet Krafthuset. Huset blev kontor och lager för kabeltrummor.

Verksamheten gick sedan upp i koncernen Vattenfall. År 1995, då Bolle-bygd blev egen kommun, köptes huset av kommunen och har sedan dess haft olika former av kommunal verksamhet.

År 2007 byggdes det om och är idag en modern och omtyckt mötesplats med barn- och ungdomsverksamhet i fokus.

Huset vid Kyparns gränd

Det nuvarande huset var färdigbyggt i början av 1950-talet och innehöll då bageri, krog, hotell samt en privatvåning. Fastigheten ligger ungefär på samma tomt som forna hotellet, vilket brann ner en januaridag år 1945. År 2012 hyrde kyrkan in sig och startade Diakonicenter Vägkorset. Här finns café, syateljé, snickeriverkstad och där bageriet en gång låg finns en presentaffär som tillhör caféet.

Varför Kyparns gränd? Ernst ”Kyparn” Johansson (1896 – 1990) var ett original, välkänd för gamla bollebygdsbor. Han kom till Bollebygd på 1930-talet för att arbeta på hotellet. Han blev med tiden en beläst man då han var storkund på biblioteket. Som äldre lastade Ernst sin cykel med kratta, spade för att bege sig till centrum där han såg till att hålla rent och snyggt. Något som med åren blev en livsuppgift för ”Kyparn”.

Förr hotell, krog, bageri m.m., ”idag är det ett café och en mötesplats för alla – ”vägkorset”.