Mobilmeny.

Promenadstråk

Utöver vandringsleder och strövområden finns det flera promenadstråk i vår kommun.

Kulturstråk med sevärdheter i Bollebygd

Broschyren ”Kulturstråket ”  beskriver mötesplatser och sevärdheter i Bollebygds tätort. Den är framtagen för dig som vill kombinera möten, rörelse och historia i Bollebygd. Broschyren kan bland annat användas av skolklasser, föreningar, verksamheter, vårdpersonal, promenadgrupper och turister. Broschyren finns som en länk i högerkolumnen.

Vägen till hälsa i Bollebygd

I Bollebygds tätort finns en slinga där du kan gå, cykla eller springa som vi kallar vägen till hälsa. Slingan går runt Erikstorp och du kan gå på och av den där du önskar. En informationstavla med karta finns vid Gästgivartorget i centrum. Kartan kan även laddas ner via länken i högerkolumnen.

Sittplatser längs vägen till hälsa och i Bollebygd

Längs slingan vägen till hälsa finns en hel del bänkar, där man kan sätta sig ner och ta en paus. Vi har tagit fram en enkel karta, där både vägen till hälsa och bänkar finns markerade. Kartan hittar du som länk i högerkolumen.

Sittplatser längs promenadstråk i Olsfors

Vi har även tagit fram en enkel karta över sittplatser i Olsfors. Även den finns att ladda ner i högerkolumnen.