Vattenbrist

Här hittar du information om vad som gäller om din grävda brunn sinar eller om det råder generell vattenbrist i kommunen.

Grävda brunnar är känsliga för att grundvattennivån höjs och sänks. Det innebär att vattentillgången i din brunn kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna varierar. På Sveriges geologiska undersöknings webblatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om aktuella grundvattennivåer. Vid generellt låga grundvattennivåer kan det vara viktigt att spara på vattnet.

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet som dricksvatten. Här kan du läsa mer om egen brunnöppnas i nytt fönster.

Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter utanför det kommunala dricksvattennätet.

Kommunen kan hjälpa till med nödvatten, om ni har sådan vattenbrist att det inte räcker till hushållets basbehov. I Bollebygd finns ett tappningsställe där du kan hämta vatten på egen medhavd och rengjord dunk. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att förse dig med en större mängd vatten till tankar och liknande. Vi rekommenderar istället att du kontaktar en transportfirma som kommer ut och fyller på din brunn. Det finns tyvärr ingen garanti för att vattnet stannar kvar i brunnen en längre period.

Kontakta kommunen för att få tappställe anvisat.