Skolelever arbetar tillsammans vid en dator
Skolelever i en korridor med jackor.
Personal arbetar med att spola rent tallrikar i köket på Töllsjöskolan.

Barn och utbildning

I vår kommun finns en av Skolverkets fem referensskolor i landet. Som referensskola ligger Töllsjöskolan i framkant med att ta tillvara forskning i undervisningen och arbeta enligt vetenskaplig grund. Den goda kvaliteten i lärandet ska genomsyra alla våra skolor och förskolor.

I vår kommun finns därför tolv förstelärare, varav en i förskolan, vilket är mycket ovanligt bland landets kommuner. Förstelärarna ska utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och driva utvecklingen av undervisningen. Vi deltar i statliga satsningar för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik samt öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Därför har vi NT-utvecklare både i förskolan och skolan samt handledare i Läslyftet på våra grundskolor. Det ser vi ger goda resultat. I Öppna jämförelser för grundskolan 2018 hamnade vi på femtonde plats bland landets kommuner.

Vi satsar även på moderna och flexibla lokaler för att kunna möta dagens krav och behov i verksamhet och undervisning. Vi har flera nya förskolor och nyrenoverade grundskolor.

Schoolsoft lärplattform
Bildbanner för Fjällastorpskolan - ny integrerad skola och förskola

Aktuellt