Kontakta oss

Kommunhuset i Bollebygd

Kommunhuset i Bollebygd

Bollebygds kommun

Postadress: 517 83 Bollebygd
Besöksadress: Ballebovägen 2
Telefon: 033-23 13 00
E-post: kommunen@bollebygd.se
Fax: 033-23 14 28

Våra öppettider

Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30
Fredag klockan 8.00-15.00 (augusti-juni)

Måndag-fredag 8.00 - 15.00 (mitten av juni – mitten av augusti)
Växel och reception har lunchstängt mellan 12.00 - 13.00

Kommunens diarium, allmänna handlingar

Telefon: 033-430  55 28

Fakturaadress

Bollebygds kommun
BOL0101
Box 110 517 23 Bollebygd
Organisationsnummer: 212000-2973

JournumVA-jour

VA-jour

Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger.
Telefon: 033-430 55 66

Fastighetsjour

Telefon: 033-430 55 55

Social jour

Telefon: 112

Kommunalråd

Michael Plogell (FR), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 033-430 55 02
E-post: michael.plogell@bollebygd.se

Lars-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon: 033-430 56 06
E-post: lars-erik.olsson@bollebygd.se

Kontakter inom våra verksamheter

Barn och utbildning 
Omsorg och stöd
Uppleva och göra
Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur 
Näringsliv och arbete
Kommun och politik

Medarbetare kan även nås via e-post: fornamn.efternamn@bollebygd.se.

Barn och utbildning

Namn

Telefonnummer

Grundskolor


Bildnings- och omsorgschef

033-430 56 10

Utvecklingsledare

033-430 56 11

Skolskjutssamordnare

033-430 56 13

Bollebygdskolan 7-9


Expedition

033-430 56 32

Rektor

033-430 56 50

Bollebygdskolan F-6


Expedition

033-430 56 33

Expedition

033-430 56 29

Rektor f-3

033-430 56 70

Rektor 4-6

033-430 56 31

Tf rektor 4-6

033-430 58 95

Fritidshem Vatten

033-430 56 41, 430 56 42

Fritidshem Luft

033-430 56 43, 430 56 44

Fritidshem Eld

033-430 56 45

Fritidshem Jord äldrefritids

033-430 56 46

Fritidshem Solen

033-430 56 35, 430 56 36

Töllsjöskolan


Expedition

033-430 56 33

Rektor

033-430 56 60

Fritidshem Granen

033-430 56 66

Fritidshem Rönnen

033-430 56 67

Örelundskolan


Expedition

033-430 56 33

Rektor

033-430 56 60

Fritidshem Snoken

033-430 56 79

Fritidshem Sländan

033-430 56 80

Fritidshem Guldgruvan

033-430 56 74

Förskolor


Expedition 

033-430 56 34

Ekdalens förskola, Bollebygd


Förskolechef

033-430 57 02

Igelkotten

033-430 57 03

Mullvaden

033-430 57 04

Eriksgården, Bollebygd


Förskolechef

033-430 56 90

Nyfikenheten Blå

033-430 56 95

Nyfikenheten Lila

033-430 56 96

Möjligheten Grön

033-430 56 91

Möjligheten Gul

033-430 56 92

Utmaningen Orange

033-430 56 93

Utmaningen Röd

033-430 56 94

Krokdals förskola, Bollebygd


Förskolechef

033-430 57 01

Symfonin grön

033-430 57 09

Symfonin röd

033-430 57 10

Nystanet blå

033-430 57 05

Nystanet grön

033-430 56 89

Paletten orange

033-430 57 08

Paletten gul

033-430 57 07

Pärlan

033-430 57 06

Odensgårdens förskola, Bollebygd


Förskolechef

033-430 57 01

Blåsippan

033-430 57 11

Smörblomman

033-430 57 12

Violen

033-430 57 13

Vitsippan

033-430 57 14

Slättängsgårdens förskola, Töllsjö


Förskolechef

033-430 56 97

Tigern

033-430 56 69

Lejonet

033-430 56 61

Lodjuret

033-430 56 62

Söråns förskola, Olsfors


Förskolechef

033-430 57 02

Sagan

033-430 56 71

Slottet

033-430 56 72

Skattkammaren

033-430 56 73

Stigen

033-430 56 75

Trollet

033-430 56 76

Pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger


Avdelning

033-430 56 40

Omsorg och stöd

Namn

Telefonnummer

Äldreomsorg


Bollegården, servicehus


Dagverksamhet

033-430 57 46,

033-430 58 39

Korttidsboende

033-430 57 50

Bollegårdens restaurang


033-430 58 45

Skattegårsvägen 8, våning 1

033-430 58 43

Skattegårdsvägen 8, våning 2

033-430 58 40

Demensboende


Demensboende, våning 1, vänster

033-430 57 69

Demensboende, våning 1, höger

033-430 56 99

Demensboende, våning 2, vänster

033-430 57 68

Demensboende, våning 2, höger

033-430 58 42

Hemtjänst


Planerare

033-430 57 39

Enhetschef särskilt boende, nattpersonal

033-430 57 19

Enhetschef hemtjänst, korttid, dagverksamhet

033-430 57 23

Enhetschef demensboende, hemsjukvård

033-430 57 36

Biståndshandläggare

033-430 57 30

Biståndshandläggare

033-430 58 61

Arbetsterapeut

033-430 57 37

Arbetsterapeut

033-430 57 38

Fysioterapeut

033-430 57 22

Fysioterapeut

033-430 57 35

Fysioterapeut

033-430 58 48

Område funktionsnedsättning


LSS Daglig verksamhet


Stationsvägen

033-430 57 96

Vinkelvägen

033-430 58 03

Boende LSS


 

Gruppbostad Hembygdsvägen

033-430 58 07

Serviceboende Vinkelvägen

033-430 58 10

Verksamhetschef

033-430 57 92

Enhetschef personlig assistans

033-430 57 93

Enhetschef boende med särskild service

033-430 57 95

Enhetschef daglig verksamhet, ledsagare, kontaktpersoner

033-430 57 94

LSS-handläggare

033-430 57 76

Individ och familjeomsorg


Mottagningstelefon

033-430 57 90

Måltid och lokalvård


Verksamhetschef

033-430 56 26

Tillagningskök


Bollegården

033-430 56 99

Örelundskolan

033-430 56 87

Töllsjöskolan

033-430 56 81

Krokdals förskola

033-430 56 84

Bildnings- och omsorgschef

033-430 56 10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

033-430 57 18

Socialt ansvarig samordnare, SAS

033-430 58 50

Personligt ombud

033-430 57 74

Budget- och skuldrådgivning

033-430 57 90

Konsumentvägledning

031-724 61 80

Överförmyndare

033-430 55 33

 

 

 Uppleva och göra

Namn

Telefonnummer

Turistinformation

033-23 13 00

Bibliotek


Huvudbiblioteket i Bollebygd

033-430 58 18

Töllsjö Bibliotek

033-430 58 20

Olsfors bibliotek

033-430 58 15

Bibliotekens öppettider


Ungdomsgården


Krafthuset

033-430 57 91

Kultur och fritidschef

033-430 55 31

 


 Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur

Namn

Telefonnummer

Teknisk kundtjänst

033-430 56 00

Felanmälan via webbformulär - gator och utemiljö


Råssa återvinningscentral

033-430 55 72,
033-430 55 77

Bygglovshandläggare (mån, ons & tors kl 8-12)

033-430 55 88

Energi och klimatrådgivare

033-430 55 98

Bredbandssamordnare

031- 724 63 46

Miljöenheten - jourtelefon (klockan 8-12)

033-430 55 94

Planarkitekt

033-430 55 81

Planarkitekt

033-430 55 82

Exploateringsingenjör

033-430 55 86

Projekteringsingenjör

033-430 55 84

Samhällsbyggnadschef

033-430 55 50

Bygg- och miljöchef

033-430 55 90

Planchef

033-430 55 80

Park- och avfallschef

033-430 57 51

Gatu- och VA-chef

033-43055 69 Näringsliv

Namn

Telefonnummer

Näringslivsreskreterare

033-430 55 33

Upphandling och inköp

033-430 55 23

Arbetsmarknadsenheter

033-430 57 72

Kommun och politik

Namn

Telefonnummer

Politiska styrelser och nämnder


Kommunfullmäktigelänk till annan webbplats


Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats


Bildnings- och omsorgsnämndenlänk till annan webbplats


Samhällsbygnadsnämndenlänk till annan webbplats


Jävsnämndenlänk till annan webbplats


Valnämndenlänk till annan webbplats


Revisorerlänk till annan webbplats


Kommunstyrelseförvaltningen


Kommunchef

033-430 55 01

HR-chef

033-430 55 15

Utvecklingschef

033-430 55 10

Ekonomichef

033-430 55 11

Kommunsekreterare

033-430 55 28

Nämndsekreterare

033-430 55 13

Folkhälsostrateg

033-430 55 32

Säkerhetssamordnare

033-430 55 29

Kommunikatör

033-430 55 63

Europa Direkt Sjuhärad


Projektledare

033-430 55 34