Lekplats på Odengårdens förskola

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg omfattar dels familjedaghem men kan också bedrivas i andra former exempelvis som en flerfamiljslösning där flera familjer samarbetar om att ta hand om varandras barn.

Kommunal förskoleverksamhet

De kommunala förskolorna finns i centralorten samt i Olsfors och Töllsjö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Ledande styrdokument för verksamheten är förskolans läroplan, Lpfö18 och Skollagen. Pedagogisk omsorg erbjuds i form av omsorg på kvällar, nätter och helger. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem erbjuds inte just nu i Bollebygds kommun.

Administration

Administrationen för förskoleverksamheten är placerad på Bollebygdskolan F-9 i centrala Bollebygd. Det är hit du vänder dig med frågor om ditt barns placering, val av förskola m.m.