Nya slättängs förskola

Förskolor i kommunen

Sex förskolor I Bollebygds kommun finner du sex förskolor. En förskola finns i Olsfors, en i Töllsjö och fyra i centralorten Bollebygd.

Söråns förskola

Söråns förskola är en förskola där alla är välkomna. Sörån ligger i samhället Olsfors i Bollebygds östra del, vilket innebär att man har naturen väldigt nära sig. Vi har en stor gård, som utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad och kuperad med bland annat grönområden och buskar.

På Sörån sker det ett ständigt lärande där barnens intressen och erfarenheter står i fokus.

Förskolan består av Sagoslottet där barn mellan 1-3 år går. Trollstigen och Skattkammaren består av barn mellan 3-4 år. De barn som är 5 år går på Guldgruvan som ligger på Örelundskolan i närheten av förskolan.

Besöksadress: Boråsvägen, 517 71 Olsforslänk till annan webbplats

Nya Slättängsgårdens förskola

I Töllsjö, 16 km norr om Bollebygd, ligger Nya Slättängsgårdens förskola.

Nya Slättängsgården är en förskola där inget är omöjligt. Vi ser att alla är tillgångar för att utmana och utveckla varandra. Alla lär av och med varandra dagligen. Atmosfären på förskolan är välkomnande och positiv, här vill vi vara.

Ofta används miljöer utanför förskolan och dess gård för att utmana barnen i deras utveckling och lärande. Vi arbetar med olika teman eller projekt, som utgår från det barnen visar att de är intresserade av i det målstyrda arbetet.

Förskolan ligger centralt, granne med skolan, men har också nära till naturen. Skog och mark finns på bekvämt promenadavstånd. Nya Slättängsgården består av Lejonhuset och Tigerhuset, där det finns en avdelning för yngre och en för äldre på respektive hus.

Besöksadress: Horsaredsvägen 2-4, 517 70 Töllsjölänk till annan webbplats

Ekdalens förskola

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Till grund för vår verksamhet ligger: Trygghet, förhållningssätt, respekt och hänsyn.

På förskolan värnar vi om lekens betydelse där tid och utrymme erbjuds. Vi arbetar ständigt med att utveckla miljön så att den är anpassad efter barnens intressen och väcker nyfikenhet och lärande.

Ekdalen består av två hemvister. Mullvaden där barn mellan 1-3 år går och Igelkotten består av barn mellan 3-5 år.

På Ekdalens förskola finns kommunens omsorg på kvällar, nätter och helger.

Besöksadress: Ekedalsvägen, 517 36 Bollebygdlänk till annan webbplats

Odensgårdens förskola

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Till grund för vår verksamhet ligger: trygghet, empati och lärande.

Varje dag på förskolan ska vara rolig och meningsfull. Genom lek ges barnen möjlighet att utforska och lära i en trygg och spännande miljö tillsammans med medforskande pedagoger. På förskolan lär sig både liten som stor om livet, om fenomen, om sig själv och om andra.

Vi har en stor gård som utmanar och väcker barnens nyfikenhet och stimulerar deras motoriska utveckling. Gården är varierad och kuperad med bland annat grönområden, buskar, ett litet klätterträd, gungor, sandlåda, cykelslinga och klätterställning. Vår innemiljö erbjuder rymliga utrymmen för barnen att vara på för lek med flera barn tillsammans eller lite mer enskilt.

Förskolan har fyra hemvistet - två för yngre barn och två för äldre barn. Förskolan har också ett eget tillagningskök, där all mat lagas från grunden. Vår vision - förskolan där alla kan

Besöksadress: Lokes Väg 9, 517 36 Bollebygdlänk till annan webbplats

Eriksgårdens förskola

Eriksgården ska vara en förskola där alla är välkomna. Det ska finnas en gemenskap mellan barn, pedagoger och föräldrar. Alla som vistas på förskolan ska känna sig trygga och alla visar omtanke för varandra, för detta har man ett gemensamt ansvar.

På Eriksgården sker det ständigt ett lärande. Detta är möjligt då vi har en hög profession. Att vara en del av denna förskola är utvecklande för såväl barn, pedagoger som föräldrar. På förskolan sker en stor pedagogisk kreativitet.

Lärandet kommer äga rum i olika utmanande miljöer där utomhusmiljön är en viktig del. Att vistas i naturen och erbjuda barnen naturupplevelser är en del av vardagen. Lärandet sker genom processer med utgångspunkt i barnens erfarenheter och intressen.

På förskolan Eriksgården finns det tre avdelningar, Nyfikenheten, Möjligheten och Utmaningen.

Besöksadress: Skräddaregårdsvägen 22, 517 37 Bollebygdlänk till annan webbplats

Krokdals förskola

Krokdals förskola ligger granne med Bollebygdskolan. Förskolan har sex hemvister där man strävar efter att ha åldershomogena grupper och där personalen följer med sin barngrupp i möjligaste mån.

Mitt i förskolan finns torget, en mötesplats för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Detta är ett gemensamt utrymme där hela förskolan får möjlighet att träffas och delta i olika aktiviteter och ta del av varandras kompetenser. Förskolans verksamhet bygger på en värdegrund där man tillsammans valt ut ord som är viktiga i arbetet. Dessa värdeord är glädje, trygghet, delaktighet, jämlikhet, respekt och lärande.

Vi arbetar projektinriktat för att nå målen som finns i förskolans läroplan och man använder sig av de estetiska uttrycksformerna så som musik, dans, drama, rörelse och skapande för att nå en högre måluppfyllelse.

Besöksadress: Krokdalsvägen 21, 517 34 Bollebygdlänk till annan webbplats