Rutschkana

Stängningsdagar och semester

Under läsåret finns lov och studiedagar inlagda. Pedagogisk omsorg är den verksamhet som kommunen bedriver på kvällar, nätter och helger. Skolbarnomsorg är ett annat begrepp för fritidshem.


Läsårstider 2017-2018

Höstterminen 2017

Måndag 21/8 - Onsdag 20/12

Studiedag

Måndag 25/9

Höstlov

Måndag 30/10 - Fredag 3/11

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 25 september och den 30 oktober 2017.

Vårterminen 2018

Tisdag 9/1 - Fredag 15/6

Sportlov

Måndag 12/2 - Fredag 16/2

Studiedag

Måndag 12/3

Påsklov

Tisdag 3/4 - Fredag 6/4

Lov

Måndag 30/4

Lov

Fredag 11/5

Studiedag

Onsdag 23/5

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 12 mars och den 18 juni 2018.

 Läsårstider 2018-2019

Höstterminen 2018

Onsdag 22/8 - Fredag 21/12

Studiedag

Fredag 28/9

Höstlov

Måndag 29/10 - Fredag 2/11

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 20 augusti och den 29 oktober 2018.

Vårterminen 2019

Tisdag 8/1 - Fredag 14/6

Sportlov

Måndag 11/2 - Fredag 15/2

Studiedag

Måndag 4/3

Påsklov

Måndag 15/4 - Torsdag 18/4

Studiedag

Onsdag 22/5

Lov

Fredag 31/5

Lov

Fredag 7/6

Pedagogisk omsorg, förskoleverksaheten och skolbarnomsorgen har stängt den 4 mars och den 17 juni 2019.